Vertaistoimintaa vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Likesin ACTive Youth -hankkeessa toteutettiin vuosina 2016–2018 uudenlainen vertaismalli erityisesti vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Hankkeen aikana tuotettiin tukioppilaille uusi Hyvinvointitaidot-täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi tukioppilaiden peruskoulutuksen käyneille. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Liikkuva koulu -ohjelma, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorten Akatemia ja Jyväskylän kaupunki. Hanketta rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vertaismallin ja koulutuksen tavoitteena on edistää uuden opetussuunnitelman mukaisesti erityisesti nuorten osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja. Hankkeen perusidean mukaisesti koulujen tukioppilaat saavat hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi lisäkoulutuksen, jotka toteuttavat matalankynnyksen mukaista toimintaa oman koulunsa oppilaille. Erityisenä kohderyhmänä ovat koulun nuorimmat eli 7. luokan oppilaat. Toiminta pyrkii tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, joita perinteinen liikunta- tai urheilujärjestötoiminta ei tavoita.

Hyvinvointitaidot-kokonaisuus pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan, jonka tärkeänä lähtökohtana ja periaatteena on tukea nuorelle itselle merkityksellisiä asioita. Muita toimintaa ohjaavia periaatteita ovat osallisuus sekä oppimisen vahvistaminen kokemuksellisuuden ja kokemuksen kautta. Tärkeää on myös vahvistaa kykyä elää tässä ja nyt sekä edistää sallivaa ja hyväksyvää suhtautumistapaa erilaisia liikkujia ja nuoria kohtaan. Tukioppilaat pyrkivät omalla esimerkillään ja toimillaan välittämään ilmapiiriä, jossa kaikenlaiset liikkujat otetaan mukaan sellaisena kuin ovat, ilman turhia paineita siitä, miten hyvä kukakin on missäkin lajissa. Jokainen voi liikkua omalla tyylillään ja nauttia siitä.

Hyvinvointitaidot-materiaalia voivat hyödyntää niin tukioppilaat kuin koulujen opettajat ja terveydenhoitajat osana omaa työtään. Materiaali on vapaasti ladattavissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkosivuilta.

Lisätietoja

Anu Kangasniemi

Anu Kangasniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358406847006 anu.kangasniemi@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Nuorten työelämätaitoja, osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistettiin ryhmätoiminnan avulla

ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille! -hankkeessa vahvistettiin Saarijärven ja Jyväskylän alueiden nuorten työelämätaitoja, aktiivisuutta ja osallisuutta kokeilevan ryhmätoiminnan keinoin vuosina 2017–2019. Likes oli hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Visio-säätiön kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoitus tuli Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Likes vastasi hankkeessa seurannasta, jonka kautta […]

Lue lisää

Tuloskortti: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

Mitä kaikkea lasten ja nuorten liikuntaa ja liikkumista edistettäessä kannattaa huomioida? Tuloskortin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja päätösten vaikutukset liikkumisen mahdollisuuksiin tulee huomioitua entistä paremmin.

Lue lisää