Nuorten työelämätaitoja, osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistettiin ryhmätoiminnan avulla

ViVo – Virtaa ja voimaa nuorille! -hankkeessa vahvistettiin Saarijärven ja Jyväskylän alueiden nuorten työelämätaitoja, aktiivisuutta ja osallisuutta kokeilevan ryhmätoiminnan keinoin vuosina 2017–2019. Likes oli hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Visio-säätiön kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoitus tuli Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Likes vastasi hankkeessa seurannasta, jonka kautta arvioitiin muun muassa hankkeessa toteutetun nuorten ryhmätoiminnan merkitystä ja tuloksia sekä osallistujien hyvinvoinnin tilaa. Ryhmätoiminnan kautta vahvistettiin nuorten työelämätaitoja, aktiivisuutta työmarkkinoilla ja osallisuutta nuorten omiin tavoitteisiin ja ideoihin perustuen.

Lisätietoja

Kaisa Koivuniemi

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358504432352 kaisa.koivuniemi@jamk.fi

Kaarlo Laine

Kaarlo Laine

Johtava tutkija Strateginen tietotuotanto +358400247473 kaarlo.laine@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Tuloskortti: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

Mitä kaikkea lasten ja nuorten liikuntaa ja liikkumista edistettäessä kannattaa huomioida? Tuloskortin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja päätösten vaikutukset liikkumisen mahdollisuuksiin tulee huomioitua entistä paremmin.

Lue lisää

Vertaistoimintaa vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Likesin ACTive Youth -hankkeessa toteutettiin vuosina 2016–2018 uudenlainen vertaismalli erityisesti vähän liikkuvien nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Hankkeen aikana tuotettiin tukioppilaille uusi Hyvinvointitaidot-täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi tukioppilaiden peruskoulutuksen käyneille. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Liikkuva koulu -ohjelma, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorten Akatemia ja Jyväskylän kaupunki. Hanketta rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. Vertaismallin ja koulutuksen tavoitteena on edistää […]

Lue lisää