OHJELMAT

LIKES koordinoi valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia:

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelma siirrettiin Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen LIKESin koordinoitavaksi vuonna 2017.

Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU2017) sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Katso lisätietoja Ilo kasvaa liikkuen -verkkosivuilta.

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana yli 2000 koulua ympäri Suomen sekä laaja, koulujen toimintaa tukeva verkosto.

Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. LIKES koordinoi ohjelmaa sekä toteuttaa aiheeseen liittyvää tutkimusta. LIKES myös seuraa ohjelman etenemistä kouluissa ja kunnissa.

Katso lisätietoja Liikkuva koulu -verkkosivuilta.

Liikkuva opiskelu -toiminta

Liikkuva koulu laajenee toiselle asteelle ja korkeakouluihin vuodesta 2017 alkaen. Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissalisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Katso lisätietoja Liikkuva opiskelu -verkkosivuilta.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. Tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja.

KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana toiminnassa ovat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. LIKES vastaa KKI-ohjelman toteutuksesta. KKI-ohjelman toimisto sijaitsee osoitteessa Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä.

Katso lisätietoja KKI-ohjelman verkkosivuilta.

 

 
Jaa sivu: