OHJELMAT

LIKES koordinoi kahta laajaa valtakunnallista ohjelmaa.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma auttaa aikuisväestöä aloittamaan liikkuvan ja liikunnallisen elämäntavan.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

KKI-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön / RAY:n rahoittama toimintaohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. LIKES vastaa KKI-ohjelman toteutuksesta. Lisätietoja KKI-ohjelman verkkosivuilta. KKI-ohjelman toimisto sijaitsee osoitteessa Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä.

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi ja mukavampi koulupäivä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana jo yli 1700 koulua ympäri Suomen sekä laaja, koulujen toimintaa tukeva verkosto.

Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. LIKES koordinoi ohjelmaa sekä toteuttaa aiheeseen liittyvää tutkimusta. LIKES seuraa ohjelman etenemistä kouluissa ja kunnissa. Ohjelmakokonaisuutta arvioi ulkopuolinen arvioija ja valtion liikuntaneuvosto

Lisätietoja ja ideoita liikkeen lisäämiseksi koulupäivään: http://liikkuvakoulu.fi/

 
Jaa sivu: