OHJELMAT

LIKES koordinoi valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia:

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelma siirrettiin Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen Likesin koordinoitavaksi vuonna 2017.

Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU2017) sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Katso lisätietoja Liikkuva varhaiskasvatus -verkkosivuilta.

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana yli 90 % Suomen peruskouluista sekä laaja, koulujen toimintaa tukeva verkosto.

Liikkuva koulu -ohjelma oli vuosina 2016–2018 osa Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, ja toiminta jatkuu edelleen. Toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. Likes koordinoi ohjelmaa sekä toteuttaa aiheeseen liittyvää tutkimusta. Likes myös seuraa ohjelman etenemistä kouluissa ja kunnissa.

Katso lisätietoja Liikkuva koulu -verkkosivuilta.

Liikkuva opiskelu -ohjelma

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissalisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Katso lisätietoja Liikkuva opiskelu -verkkosivuilta.

Liikkuva aikuinen -ohjelma

Vuoden 2020 alussa on aloittanut toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma. Likes vastaa Liikkuva aikuinen -ohjelman toteutuksesta. Liikkuva aikuinen -ohjelman toimisto sijaitsee osoitteessa Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä.

Katso lisätietoja Liikkuva aikuinen -ohjelman verkkosivuilta.

 

 
Jaa sivu: