Tietoa päätöksenteon tueksi

Miten aktiivinen arki voidaan tehdä mahdolliseksi kaikille? Millaisia ratkaisuja ja kulttuurinmuutoksia se edellyttää? Tarjoamme tukea ja tietoa päätöksentekijöille, muutoksen mahdollistajille.

Tutkimustulos osana päätöksentekoa

Tuotamme tietoa sekä tilauksesta että erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Materiaalipankista löydät avoimesti käytettävissä olevia valmiita tuloksia.

Post-it

Tärkeimmät päätökset arjen hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään kunnissa

Suurin osa väestön liikuntaa, liikkumista ja hyvinvointia koskevista päätöksistä tehdään kunnissa, ja esimerkiksi tiedolla johtaminen on tärkeä osa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen suunnittelua. Me Likesillä tuotamme ja kokoamme tietoa kuntien hyvinvointijohtamisen ja hyvinvoinnin stragisen suunnittelun tueksi.

Referenssit

Tuloskortti: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

Mitä kaikkea lasten ja nuorten liikuntaa ja liikkumista edistettäessä kannattaa huomioida? Tuloskortin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja päätösten vaikutukset liikkumisen mahdollisuuksiin tulee huomioitua entistä paremmin.

Lue referenssit

Keltaisella taustalla sinisiä palapelin paloja.

Liikuntalääketieteen liikuntahoidossa suunnataan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseen

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyödyt tiedetään useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, mutta pelkkä tieto ei aina johda elämäntapamuutokseen. Likesin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikuntalääketieteen poliklinikan hankkeessa liikuntahoitoon lisätään psykologinen interventio potilaan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tueksi. Potilaan arvot ja kyky toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa ovat keskeisiä pysyvän elämäntapamuutoksen kannalta.

Lue lisää

Liikunnan kehittämisavustuksilla on tuettu eniten oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut paikallista ja alueellista liikunnan edistämistä kehittämisavustuksin yli 50 miljoonalla eurolla viimeisen neljän vuoden aikana. Avustusten painopiste on siirtynyt peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnasta varhaiskasvatukseen ja toisen asteen opiskeluun. Seuratoiminnan kehittämisen tukeminen on pysynyt ennallaan, selviää Likesin seurantatutkimuksesta.

Lue lisää


Hyvää tarkoittavat muurit – onko niitä?

Ratkaisevaa on aktiivinen arki – ulos liikuntakentältä

Poikkeuskevät pakotti lapsi-, perhe- ja nuorisotyön ulos vastaanottohuoneista – kohtaamiset ulkona koettiin myönteisesti

Tiedustelut

Tuija Tammelin

Tuija Tammelin

Johtava tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400247998 tuija.tammelin@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot