Mieli liikkeelle opiskeluyhteisöissä

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin kuulemaan opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämisestä liikkumisen keinoin!

Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja opiskelijoiden mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Lisäksi pääset kuulemaan oppilaitosten konkreettisia ideoita lisätä liikkumista opiskelupäiviin.

Aika: ke 31.8. klo 14.00–16.00

Paikka: Zoom

opiskelija kurottaa kädellään vasempaan yläkulmaan yhdella jalalla seisten

Mielen liikutusta

Elämän äänet ja erilaiset kohtaamiset täyttävät vihdoin oppilaitokset ja kampukset! Etäopiskelu ja online-tapaamiset ovat haastaneet mielen hyvinvointia jo parin vuoden ajan. Nyt on hyvä hetki pysähtyä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin äärelle.

Webinaari on suunnattu kaikille opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille, kuten lukion, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstölle.

Tilaisuudessa pääset inspiroitumaan uusista tavoista edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia liikkumisen avulla. Luvassa on asiantuntijapuheenvuoroja nuorten mielenterveyden nykytilasta ja opiskelukyvyn edistämisestä. Lisäksi Mieli liikkeelle -hankkeessa mukana olevat oppilaitokset esittelevät ideoita opiskelupäivän toiminnallistamiseen.

Ohjelma

14.00 Avaussanat

Saara Koskinen, projektipäällikkö, Mieli liikkeelle -hanke, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Likes

14.15–14.45 Opiskelijoiden mielenterveys ja sen edistäminen

Anni Helotie, asiantuntija, Mieli ry

Eeva Kolttola, asiantuntija, Nyyti ry

14.45–15.05 Liikkumisella mielen hyvinvointia

Anu Kangasniemi, johtava asiantuntija (liikuntapsykologia), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

15.05–15.15 Tauko

15.15–15.55 Mieli liikkeelle -hankkeen pilotit esittelevät opiskelukyvyn edistämisen toimenpiteitä

Lilja Grönroos, Janne Koppinen, Johannes Puranen ja Matti Tynjä, Helsingin kaupunki, Opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia opiskelijoille liikunnallisin keinoin -hanke, Helsingin kaupunki 

Essi Kähkönen, Äxöniä korkeakouluun -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 

16.00 Tilaisuuden päätös

Webinaari on maksuton ja se järjestetään Zoomissa. Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 29. elokuuta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki päivää ennen tapahtumaa.

Puhujat

Opiskelijoiden mielenterveys ja sen edistäminen 

Anni Helotie, Mieli ry, asiantuntija 

Eeva Kolttola, Nyyti ry, asiantuntija 

Koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat kriisit ovat haastaneet raskaasti opiskelijoiden jaksamista ja mielenterveyttä; etäopiskelu ja epävarma tulevaisuus ovat kuormittaneet erityisesti nuoria. Opiskelijoiden kokema uupumus oli korkealla tasolla jo ennen näitä globaaleja mullistuksia. Mielenterveys- ja tunnetaitoihin liittyvä osaaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Puheenvuorossamme lähestymme aihetta mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Siinä mielenterveys nähdään laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat mahdollisten haasteiden lisäksi voimavarat ja monenlainen osaaminen. Mitä mielenterveys oikein on? Mistä se koostuu ja miten sitä edistetään? Esittelemme lyhyesti mielenterveyden edistämisen perusteita ja kuvaamme muutamilla nostoilla opiskelijoiden mielenterveyden tämänhetkistä tilannetta Kouluterveyskyselyn ja Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) valossa.

Mielen hyvinvointia liikkumisella 

Anu Kangasniemi, Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulu, johtava asiantuntija (liikuntapsykologia) 

Liikunta on mielenterveystyössä yhä käyttämätön potentiaali, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin tulevaisuudessa osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.  Puheenvuorossa kuvataan liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä esitellään konkreettisia harjoituksia, jotka tukevat hyvinvointia ja aktiivisen elämäntavan omaksumista. Liikkumisen edistämisessä merkittävää on luoda sallivaa ja hyväksyvää asennetta liikkumista kohtaan, mikä on erityisesti vähän liikkuvan kannalta usein tarpeellinen lähestymistapa. Ajatus siitä, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua mahdollistaa kaikenlaista liikettä ja luo ympärilleen rentoa ilmapiiriä. 

Opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia opiskelijoille liikunnallisin keinoin -hanke

Liikuntacoachit: Lilja Grönroos, Janne Koppinen, Johannes Puranen ja Matti Tynjä, Helsingin kaupunki 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja polarisaation ehkäisy edellyttävät uusia opiskelijalähtöisiä toimintatapoja. Kaikille ei sovi yksi ja sama tapa, sillä pahoinvoinnin ja liikkumattomuuden syyt ovat moninaiset. Helsingin kaupunki kokeilee opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi liikuntacoach-toimintamallia, jossa neljä liikunta-alan ammattilaista jalkautuu pilottioppilaitoksiin. He työskentelevät osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja tarjoavat erilaisia hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia, aktivoivia toimintoja ryhmäliikunnasta ja tempauksista yksilöohjaukseen. He myös tukevat opetushenkilöstöä liikkuvampien opiskelupäivien käyttöönotossa. Puheenvuorossa liikuntacoachit esittelevät toimintatapojaan sekä kohtaamiaan onnistumisia ja haasteita sekä ratkaisuja niihin.

Äxöniä korkeakouluun -hanke

Essi Kähkönen, Liikuntasuunnittelija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 

Xamkin liikuntapalvelut tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä tarjoamalla erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Etä- ja hybridiopetus ovat luoneet haasteensa opiskelijoiden tavoittamiselle ja osalle korkeakoulun järjestämät liikuntapalvelut ovat saattaneet jäädä vieraiksi.
Opiskelijoiden osaamisessa on valtava potentiaali, jota Xamkissa hyödynnetään yhdistämällä opintoja liikuntapalveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samalla toteutuvat myös opiskelijalähtöisyys ja vertaisohjaus. Xamkissa edistetään fyysistä aktiivisuutta tukevaa opiskeluympäristöä ja istumisen vähentämistä.

Lisätietoja

Tapahtuma järjestetään osana Mieli liikkeelle -hankkeen toimintaa ja se toteutetaan yhteistyössä Mieli ry:n ja Nyyti ry:n kanssa.