Me Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä teemme työtämme, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Likes toimii kansallisesti ja kansainvälisesti, on innovatiivinen ja aktiivinen toimija sekä kumppaneitaan arvostava verkostojen ylläpitäjä.

Likes yhdistyi 1.1.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, ja muodostaa siellä hyvinvointiyksikössä yhden tulosalueen. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr jää historiaan vuonna 2022.

Likesin hallinto

Eino Havas

Eino Havas

Päällikkö Tulosalueen päällikkö +358500605527 eino.havas@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Säätiön hallitus 2021 – 2023

Tom Nevanpää

puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki

varajäsen: Niilo Nissinen, Jyväskylän kaupunki

Jukka Ojalainen

Jyväskylän yliopistosäätiö

varajäsen: Seppo Virta, Jyväskylän yliopistosäätiö

Sarianna Sipilä

varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto

varajäsen: Sanna Anttilainen, Jyväskylän yliopisto

Jani Laaksonen

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

varajäsen: Elina Kärkkäinen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Tommi Vasankari

UKK-instituutti

varajäsen: Mika Pekkonen

Timo Ståhl

varajäsen: Leena Paakkari, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Pekka Nikulainen

varajäsen: Jaana Laurila, Suomen Olympiakomitea

Anna-Leena Sahindal

varajäsen: Mauri Kallinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Likes työpaikkana

Haluatko edistää väestön ja yhteiskunnan hyvinvointia?

Liikunnan ja liikkumisen edistämisen työ Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesillä on merkityksellistä asiantuntijatyötä, jossa korostuu monialaisuus sekä tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen.

Jamkissa meitä likesläisiä on noin 60. Pääosin työntekijämme ovat korkeasti koulutettuja ja monenlaisista tutkintotaustoista – mainittuina vaikkapa liikuntatieteet, terveystieteet, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, tilastotieteet, viestintä, historia ja psykologia. Joukostamme löytyy niin pitkän linjan asiantuntijoita kuin uransa alkuvaiheilla olevia kykyjä.

Työskentelemme itsenäisesti, tiimeissä sekä laajoissa verkostoissa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Jaamme asiantuntijuuttamme aktiivisesti toisille ja kumppaneillemme, sillä väestön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen toteutuu parhaiten yhteistyöllä.

Vuodesta 2022 alkaen Likes on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulua.