Me Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä teemme työtämme, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva tutkimuslaitos, innovatiivinen, aktiivinen toimija sekä kumppaneitaan arvostava verkostojen ylläpitäjä.

Säätiön virallinen nimi on Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr, ruotsiksi Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES sr.

Säätiön hallinto

Eino Havas

Eino Havas

Johtaja Johtaja +358500605527 eino.havas@likes.fi

Tuija Laulajainen

Talousjohtaja Talous ja hallinto +358447031258 tuija.laulajainen@likes.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Säätiön hallitus 2018 – 2020

Tom Nevanpää

puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki

varajäsen: Ari Karimäki, Jyväskylän kaupunki

Jukka Ojalainen

Jyväskylän yliopistosäätiö

varajäsen: Seppo Virta, Jyväskylän yliopistosäätiö

Heikki Herva

Jyväskylän yliopisto

varajäsen: Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto

Marjukka Mattila

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

varajäsen: Alberto Politi, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Mauri Kallinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

varajäsen: Anna-Leena Sahindal

Timo Ståhl

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

varajäsen: Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Pekka Nikulainen

Olympiakomitea ry

varajäsen: Juha Peltosalmi, SOSTE ry

Mika Pekkonen

varapuheenjohtaja

varajäsen: Ari Heinonen, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

”2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa väestöryhmissä.”

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Likes työpaikkana

Haluatko edistää väestön ja yhteiskunnan hyvinvointia?

Liikunnan ja liikkumisen edistämisen työ Likesillä on merkityksellistä asiantuntijatyötä, jossa korostuu monialaisuus sekä tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen.

Meitä likesläisiä on noin 60. Pääosin työntekijämme ovat korkeasti koulutettuja ja tulevat taloon monenlaisista tutkintotaustoista – mainittuina vaikkapa liikuntatieteet, terveystieteet, yhteiskuntatieteet, viestintä, historia ja psykologia. Joukostamme löytyy niin pitkän linjan asiantuntijoita kuin uransa alkuvaiheilla olevia kykyjä.

Likesillä myös työn tekemisen tavat ovat moninaisia: työskentelemme itsenäisesti, tiimeissä sekä laajoissa verkostoissa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Jaamme asiantuntijuuttamme aktiivisesti toisille ja kumppaneillemme, sillä väestön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen toteutuu parhaiten yhteistyöllä.

Työ ei ole kaikki kaikessa, ja työntekijöillämme on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Mahdollistamalla etätyön ja joustavat työajat tuemme työn ja muun arjen yhteensovittamista. Tarjoamme työntekijöillemme myös hyvät henkilöstöedut. Työnantajana Likes on aistiva, reagoiva ja turvallinen.

  • Monialaista asiantuntijatyötä
  • 60 korkeasti koulutettua kollegaa
  • Mahdollisuus etätyöhön ja joustaviin työaikoihin

Lisätietoja Likesistä työpaikkana

Niina Valkama

Niina Valkama

Henkilöstökoordinaattori Talous ja hallinto +358400247390 niina.valkama@likes.fi

Avoin hakemus

  • Harjoittelupaikkaa hakiessasi kerro myös harjoittelun kesto ja toive ajankohdasta.
  • Tähän voit liittää esimerkiksi ansioluettelosi.

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste