Likesin strategia 2017–2020

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (LIKES) perustettiin Jyväskylässä 1969, ja merkittiin säätiörekisteriin 24.4.1970. Säätiön sääntöjen (vahvistettu 20.10.2006) mukaan säätiön tarkoitus on "liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen". Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää "liikunnan ja terveyden tutkimuskeskusta, LIKES-tutkimuskeskus", jonka tehtävät on määritelty säännöissä.

Visio

LIKES on merkittävä koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä, jonka toiminta perustuu tieteellisesti osoitettuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tässä tehtävässä LIKES on itse aktiivinen toimija ja kumppaneitaan arvostava verkostojen ylläpitäjä sekä kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.

Missio

"Jotta suomalaiset liikkuisivat riittävästi."

Strategiset valinnat

 • Innovatiivinen tutkimusstrategia
  • Tutkimustulosten yhteiskunnallinen relevanssi
  • Monitieteinen tutkimusote
 • Valtakunnallisten ohjelmien toteutus
 • Aktiivinen asiantuntijatoiminta

Identiteetti

 • LIKESin liikuntakäsitys kattaa koko fyysisen aktiivisuuden kirjon: makuulta maksimisuoritukseen.
 • Tutkimuksessa ja liikunnan edistämisessä LIKES ottaa huomioon liikunnan merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi muille inhimillisen pääoman osa-alueille.
 • Asiakeskeisyys

Arvot

Toimijana

 • Luotettava
 • Joustava
 • Uusiutuva
 • Yleishyödyllinen

Työnantajana ja työyhteisönä

 • Avara
 • Turvallinen
 • Aistiva ja reagoiva

Kumppanina

 • Arvostava
 • Vastuullinen
 • Asiantunteva
 
Jaa sivu: