ViVo – Virtaa ja Voimaa nuorille!

Vivo – Virtaa ja voimaa nuorille! -hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja, kuten luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri- ja liikuntalähtöisten sisältöjen ja toimintamallien avulla vahvistaa Keski-Suomen nuorten työttömien työelämätaitoja sekä sitä kautta edistää heidän aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja osallisuuttaan yhteiskunnassa.

ViVo! -hanke perustuu kokeilukulttuuriin ja bottom-up -osallistamiseen, joten hankkeen kehittämispilotteihin osallistuvat nuoret tunnistavat itse kiinnostuksensa kohteet hankkeen mahdollistaman tarjonnan puitteissa, joka linkittyy kulttuuri- ja liikuntaosaamiseen. Tämän pohjalta toteutetaan luovia toimintamalleja, joka vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Vaikka toiminta on yhteisöllistä, niin samalla se vahvistaa nuorten henkilökohtaisia valmiuksia ja vastuuottoa. Hankkeen toiminnan keskiössä on nuorten kehittämispilottien toteuttaminen, joita vetävät vertaisohjaajina toimivat nuoret tiiminvetäjät. Toteutusta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Hankkeen onnistuneita käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajasti mm. loppujulkaisun, seminaarin ja muiden tilaisuuksien avulla.

LIKES on hankkeessa osatoteuttajana. LIKESin roolina on ryhmätoiminnan toteutuksen seuranta ja arviointi sekä koko hankkeen seuranta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja toisena osatoteuttajana Visio-säätiö Saarijärveltä.

esr     

 

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisuus liikunnan edistämisessä, kehittämishankkeet, verkostotyö

Laine Kaarlo

Yksikönjohtaja, LINET-tutkimusyksikkö

Puhelin 020 762 9507
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus seuranta- ja arviointitutkimus, sektoritutkimus, sosiologinen tutkimus, nuorisotutkimus

 

 

 
Jaa sivu: