verkostoituvat vertaisäidit liikkeelle

Kehittämishanke 2012–2014

Pikkulapsiarki on äitien hyvinvoinnin kannalta monella tavalla haasteellista. Mistä löytyy riittävästi aikaa ja energiaa monipuoliseen liikkumiseen, joka toisi hyvää oloa ja voimaa arkeen?

Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda pikkulapsiperheiden äitien hyvinvointia edistävä toimintamalli, joka perustuu vertaisryhmiin. Ryhmien ohjauksen periaatteena on tukea äitien itseohjautuvuutta sekä kuunnella ja arvostaa jokaisen henkilökohtaista tilannetta. Kehittämishankkeessa hyödynnetään Liikuntakynnyksen yli -tutkimuskokonaisuuden tuloksia.

Tiedote vertaisryhmätoiminnan tuloksista ja jatkosuunnitelmista.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Projektin esite.

Saaranen-Kauppinen, A. 2014. Äidit liikkeelle – vertaisryhmissä on voimaa. Liikunta & Tiede 51 (4), 32–34.

Saaranen-Kauppinen, A. 2014. Verkostoituvat vertaisäidit liikkeelle – toimintamalli vähän liikkuvien äitien terveyden edistämiseen. Liikunta & Tiede 51 (4), 34–36.

Saaranen-Kauppinen, A. & Laitinen, P. 2014. Motivating mother peer groups to move - experiences from the development project. Suullinen esitys. 6th IWG World Conference on Women and Sport, 12.-15.6.2014, Helsinki. Abstrakti julkaistu abstraktikirjassa s. 39.

Saaranen-Kauppinen, A. & Laitinen, P. 2014. Perheenäitien liikunnan edistäminen vertaisryhmissä. Suullinen esitys. Perhetutkimuksen päivät 3.–4.4.2014, Jyväskylä. Abstrakti julkaistu s. 13 sähköisessä abstraktikirjassa.

Saaranen-Kauppinen, A., Rovio, E. & Parikka, L. (2013). Mähän ajattelin, että lapsen voi viedä vauvaparkkiin. Perheenäitien arjen jännitteet liikuntasuhdetta rakentamassa. Liikunta & Tiede 50 (6), 40–46.

Rovio, E., Saaranen-Kauppinen, A., Pirkkalainen, M. & Lautamatti, L. (2013). Mikä sienirihmasto siellä alla piileekään? Toimintatutkimukseen osallistuneen perheenäidin liikuntasuhde osana identiteettiä. Liikunta & Tiede 50 (1), 67–74.

Saaranen-Kauppinen, A., Rovio, E. & Laitinen, P. (2013). Perheenäitien suhde liikkumiseen kytkeytyy tiiviisti arkeen ja elämäntapaan. Posteri. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Tampereen osaston perheliikuntapäivä, 26.3.2013, Tampere.

Rahoitus

Yhteistyö

Lisätietoja

 
Jaa sivu: