Muita huomioita

TEHYLI-toimijakartoitus toimi lopulta alkuperäisten tavoitteiden lisäksi myös eräänlaisena interventiona. Usea liikunta- ja urheilujärjestöjen edustaja kommentoi haastattelun lopuksi myönteiseen sävyyn, että oli hyvä, että kartoituksen myötä tuli pohdittua terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan liittyviä asioita, mitä kautta oli saanut itsekin oivalluksia.

”Oli hyvä ja innostava mietintäkuvio. Sai miettiä vähän normaalista poikkeavalla tavalla. Kysyminen ei perinteisellä seura-ajattelulla oli virkistävää. Kysymykset oli kirjattu niin, että hetkinen, mitä tässä ajatellaan. Voihan sen näinkin ajatella.” (Haastatteluun osallistunut lajiliiton edustaja)

”--- järjestöllämmehän on yllättävän paljon toimenpiteitä, jotka kohdistuvat muihun kuin kilpaurheilijoihin. Omatkin silmät avautuivat.” (Haastatteluun osallistunut lajiliiton edustaja)

Eräässä lajiliitossa havahduttiin haastattelun aikana siihen, että myös aikuisten liikunta on terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, kun aikaisemmin TEHYLIksi oli mielletty vain lasten ja nuorten liikkuminen.

Myös verkkokyselyyn vastanneet kommentoivat spontaanisti sitä, että kysely oli tarjonnut jotakin positiivista:

”Keskustelua ja uusia ideoita herättänyt kysely.” (Verkkokyselyyn vastannut lajiliiton edustaja)

”Kiitos kyselyn toteuttajille - on tärkeää tuoda esiin myös kansanterveysjärjestöjen toteuttamaa liikunnallista toimintaa.” (Verkkokyselyyn vastannut kansanterveys- ja vammaisjärjestön työntekijä)

 
Jaa sivu: