Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus

LIKES-tutkimuskeskus toteutti syksyllä 2014 ja keväällä 2015 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoituksen liikunta- ja urheilujärjestöille sekä kansanterveys- ja vammaisjärjestöille.

Lue loppuraportti:

Koko hommahan on TEHYLIÄ: Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä

Tarkoituksena oli selvittää, mitkä toimijat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa operoivat terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alueella ja mistä syistä, sekä keihin toimenpiteet kohdistuvat.

Kartoituksen avulla järjestöjen tekemää työtä haluttiin tehdä näkyväksi, tunnustetuksi, oikein ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Lisäksi kartoitus auttaa ymmärtämään aiheeseen liittyvien käsitteiden merkitystä eli sitä, mitä eri toimijat tarkoittavat käyttämillään käsitteillä. 

TEHYLI-toimijakartoituksen tavoitteena on ymmärtää

OSA I:

  • miten järjestöt suhtautuvat terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, miten ne näkevät siinä oman roolinsa ja miksi
  • mitkä ovat järjestöjen halu, kiinnostus ja todelliset mahdollisuudet operoida terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alueella.

OSA II:

  • mitä ja millä volyymilla järjestökenttä tällä hetkellä tekee erityisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alueella
  • keihin järjestökentän toimenpiteet kohdentuvat

TEHYLI-toimijakartoitus kytkeytyy opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemiin Muutosta liikkeellä! -linjauksiin ”Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020” ja niihin liittyvään toimeenpanosuunnitelmaan.

Lisätietoja 

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus laaja-alainen terveyden edistäminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta (TEHYLI), kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminta, kehittämishankkeet ja verkostotyö
 
Jaa sivu: