LIKES JA KESLI OSATOTEUTTAJINA KSLAPE -HANKKEESSA

Yhteinen missio keskisuomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi: lasten liike arjessa lisääntyy ja harrastusmahdollisuudet ovat jokaisen lapsen ja nuoren ulottuvilla.

Mukana hallituksen kärkihankkeessa

LIKES ja KesLi toimivat työparina osatoteuttajan rooleissa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa (KSLAPE), joka on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE, 2017–2018). LIKESin ja KesLin yhteinen osio liittyy perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittämiskokonaisuuteen ja siinä erityisesti varhaiskasvatukseen ja harrastustoimintaan. Tavoitteena on jalkauttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia käytäntöön koko maakunnassa sekä saada harrastusten kysyntä ja tarjonta kohtaamaan yhdenvertaisemmin.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten jalkauttaminen

Jalkauttamisen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2017 järjestettiin 19 koulutuksellista työpajaa, joihin osallistui yli 300 päivähoidon ammattilaista 42 varhaiskasvatusyksiköstä Jyväskylästä. Seuraavaksi koulutukset laajenevat koko maakuntaan. Työpajoissa varhaiskasvatuksen ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan omassa yksikössä jo olemassa olevia toimintatapoja sekä ideoimaan uusia keinoja edistää fyysistä aktiivisuutta päiväkodin arjessa. Työpajojen vetäjänä toimii kouluttaja, joka tuntee päiväkotien arkea koulutus- ja työtaustansa puolesta.

Harrastamisen mahdollisuus jokaiselle lapselle ja nuorelle

Harrastustakuun edistämiseksi kartoitetaan yhdessä kolmen keskisuomalaisen kokeilukunnan eli Karstulan, Keuruun ja Laukaan kanssa harrastustoiminnan nykytilaa sekä mietitään konkreettisia toimenpiteitä harrastustoimintaan osallistumisen esteiden poistamiseksi. Hankkeen avaustapaamiset pidettiin keväällä 2017 kussakin kokeilukunnassa. Yhteisen tekemisen kanssa päästiin vauhtiin kesäkuun alkupuolella, jolloin kokoonnuttiin kokeilukuntien vapaa-aikatoimen, nuorisotoimen ja koulutoimen viranhaltijoiden sekä harrastustoiminnan järjestäjien kanssa KesLin toimistolla. Hankkeen edetessä järjestetään kuntakohtaisia tilaisuuksia, joissa päästään luomaan yhteistä näkemystä harrastustoiminnan tilanteesta ja kehittämiskohteista.

KesLi ja LIKES Keski-Suomen LAPE-hankkeessa -yleisesittely Slidesharessa

 

 

LAPE on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta (STM & OKM), jonka tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut sote- ja maakuntauudistusta varten. Muutosohjelman mottona on "Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia. Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä." Lue liitteestä lisää ydinviesteistä ja kehittämiskokonaisuuksista.  

KSLAPE-hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki ja siinä on mukana kaikki alueen kunnat sekä iso joukko muita toimijoita. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Keski-Suomen LAPE -hanketta voi myös seurata Facebookissa.

Lisätietoja

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus laaja-alainen terveyden edistäminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta (TEHYLI), kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminta, kehittämishankkeet ja verkostotyö

Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Keski-Suomen Liikunta (KesLi), jouni.vatanen(a)kesli.fi, 050 552 4997

 
Jaa sivu: