KEEP YOUNGSTERS INVOLVED

Hanke on kolmivuotinen (2017–2019) ja kuuluu EU:n Erasmus Sport+ -ohjelmaan. Tavoitteena on lisätä ja jakaa tietoa siitä, miten nuorten pysymistä mukana organisoidussa liikuntaharrastuksessa voidaan tukea. Suomea hankkeessa edustaa LIKES-tutkimuskeskus. Muut osapuolet ovat Romanian kansallinen urheilututkimusinstituutti, Hollannin uimaliitto, Portugalin urheilu- ja nuorisotutkimuskeskus, Hollannin urheilun tietokeskus, Limerickin yliopisto, Leuvenin katolinen yliopisto sekä TAFISA (The Association For International Sport for All). Hankkeen keskeiset työmuodot ovat tiedon systematisointi, asiantuntijatapaamiset ja seminaarit, viestintä sekä politiikkasuositukset.

Projektiryhmä esittäytyy hankkeen käynnistämiskokouksessa Hollannissa maaliskuussa 2017.

Suomessa nuorten liikunnasta luopumisen ehkäisy on seuratoiminnan kehittämistuesta rahoitettavia toimenpiteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämishankkeisiin neljä miljoona euroa vuonna 2019. Pienin haettava summa on 2500 euroa ja isoin 15 000 euroa. Seurojen kehittämishankkeita sparraavat lajiliitot sekä liikunnan aluejärjestöt. LIKES seuraa ja arvioi.

Keep Youngsters InvolvedLari Metsälän selvityksen mukaan vuonna 2018 seuratoiminnan kehittämishankkeista 43% ilmaisi tavoittelevansa liikunnasta luopumisen vähentämistä. Seurat ovat havainneet ilmiön, pitävät sitä negatiivisena, ja osa on esittänyt kuvaavia lukuja. Ratkaisuksi kehittämishankkeissa on nimetty mm. harrasteryhmät, nuorten kiinnittäminen seuratoimintaan, toiminnan monipuolistaminen, valmennuksen kehittäminen, osallistaminen, kustannusten hillintä, ilmapiirin ja viihtyvyyden edistäminen, erityiset toimenpiteet sekä yleinen laaduntaminen. Keinot vastaavat EU-hankkeessa syntynyttä näyttöön perustuvaa asiantuntijanäkemystä liikunnan jatkamista mahdollisesti edistävistä urheiluseuratason tekijöistä.

Lisätietoja

 

 

Hakamäki Matti

Erikoissuunnittelija

Puhelin 050 395 6008
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, arviointitutkimukset, uimataito, Liikkuva koulu

 

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

 

 
Jaa sivu: