hyvinvointia lukioon 

Lukioikäisten opiskelijoiden jaksaminen, mieliala sekä puutteet liikunnan ja unen määrästä ovat nousseet huolen aiheiksi viime vuosina. Hyvinvointia lukioon -kokeiluhankkeen (2019–2022) tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla.

Kokeiluhankkeen tavoitteet toteutetaan vertaisuuteen perustuvan mallin kautta. Hankkeessa edistetään erityisesti niiden nuorten hyvinvointia, jotka kokevat opiskelu-uupumusta ja väsymystä tai liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi. Hankkeen aikana tuotetaan hyvinvointia tukeva toimintatapamalli ja hyvinvointitutor-koulutus lukio-opiskelijoille.

Kokeiluhankkeen aikana luodaan lukion opiskelijakuntaan hyvinvointiryhmä, joka koostuu tutoropiskelijoista ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenistä. Ryhmään osallistuu myös opiskelijahuoltoryhmän ammattilaisia. Hyvinvointiryhmä ideoi ja suunnittelee hyvinvointia tukevaa vertaistoimintaa. Lisäksi tutoropiskelijat koulutetaan hyvinvointitutoreiksi ja heidän roolinsa on toteuttaa erilaisia toimenpiteitä käytännössä omassa oppilaitoksessaan. Hyvinvointitutorit osallistuvat myös koulun opiskelijahuoltoryhmän toimintaan välittäen ajankohtaisia huolenaiheita ja signaaleja opiskelijoiden jaksamisen tilasta. Hyvinvointiryhmän ja opiskelijahuoltoryhmän toimintaa tuetaan työnohjauksen avulla.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda pysyvä rakenne opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi varhaisen puuttumisen mukaisesti. Siten hanke konkretisoi myös yhteisöllisen opiskelijahuollon tavoitteita tukemalla oppilaitoksen toimintakulttuurin muutosta hyvinvointia tukevaksi.

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 040 684 7006
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveys-, liikunta- ja urheilupsykologia, käyttäytymisen muutos, hyväksymis- ja omistautumispohjaiset menetelmät
 
Jaa sivu: