LIKESin taustat

Perustaminen

LIKES perustettiin vuonna 1969 ja merkittiin säätiörekisteriin 24.4.1970. Perustajina olivat Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin "liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen". LIKESin 50-vuotisen historian aikana liikuntaa ja terveyttä on edistetty monin tavoin.

Tutkimustoiminta

LIKESin tehtäviin on alusta saakka kuulunut tieteellinen tutkimus. Alkuvuosina LIKES keskittyi monitieteiseen, lähinnä liikunnan sosiaali- ja käyttäytymistieteiden ja kansanterveystieteen tutkimukseen. Vuonna 1975 vahvistui liikuntafysiologinen ja -gerontologinen tutkimus perustetun urheilu- ja kuntotutkimusaseman myötä. Tutkimustoiminnan asema LIKESillä on vuosien myötä jatkuvasti vahvistunut. Nykyisin LIKESin toiminta perustuu vahvasti monitieteiseen ja yhteiskunnallisesti relevanttiin tutkimukseen.

Liikunnan ja terveyden tietopalvelu

LIKES perusti Liikunnan ja terveyden tietopalvelun v. 1972 ja teki yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa tietopalvelun kehittämiseksi. Vuonna 2005 tietopalvelu siirtyi Jyväskylän yliopiston kirjaston hoidettavaksi. 

Liikuntapaikkarakentamista 1970–1995

Perustamisen yhteydessä LIKESin haltuun tuli v. 1955 rakennettu Jyväskylän uimahalli, jota säätiö laajensi voimakkaasti v. 1975 ja 1984. Liikuntapaikkarakentamisen suurin saavutus oli Hipposhallin valmistuminen Jyväskylään v. 1992. LIKES ylläpiti Jyväskylän uimahallia vuoteen 1995, jolloin Jyväskylän kaupunki vuokrasi hallin toimintoineen ja edelleen lunasti ne v. 2005. Tämän jälkeen säätiö keskittyi tutkimustyöhön.

Urheilu- ja kuntotutkimusasema 1975–1986

LIKES perusti urheilu- ja kuntotutkimusaseman v. 1975 liikuntafysiologiseen ja -gerontologiseen tutkimustyöhön sekä lähinnä urheilijoiden suorituskyvyn testaamiseen ja avosairaanhoitoon. Vuoteen 1986 saakka urheilu- ja kuntotutkimusasema toimi omana keskuksenaan. Sen jälkeen aseman toiminnot yhdistettiin LIKES-tutkimuskeskukseen.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

Pitkään vireillä ollut hanke kilpaurheiluun erikoistuneen tutkimuslaitoksen perustamiseksi Suomeen realisoitui v. 1990, jolloin LIKES perusti Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn. Vuonna 1999 perustettiin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö, jonka alaisuuteen KIHU siirtyi.

Liikuntalääketiede

Vuonna 2000 perustettiin liikuntalääketieteen klinikka, joka tarjosi erikoislääkäreiden ja fysioterapeuttien palveluja liikuntaan liittyvien sairauksien ja kuntoutuksen aloilla. V. 2010 LIKESin liikuntalääketieteen klinikan vastaanottotoiminta siirtyi Mehiläinen Oy:lle. Nykyään LIKESillä tehdään liikuntalääketieteellistä tutkimusta. LIKESillä voi myös suorittaa osia liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta Itä-Suomen yliopiston alaisuudessa.

Kunnossa kaiken ikää

Vuonna 1995 LIKES sai toteutettavakseen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Kunnossa kaiken ikää (KKI)  -ohjelman. KKI-ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä.

Liikkuva koulu

Vuonna 2010 käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroin rahoitettava Liikkuva koulu -hanke, joka laajeni v. 2012 Liikkuva koulu -ohjelmaksi. LIKES koordinoi ohjelmaa ja tekee siihen liittyvää seurantaa ja tutkimusta. Monet muutkin LIKESin tutkimushankkeet keskittyvät 2010-luvulla lasten ja nuorten liikkumiseen.

 
Jaa sivu: