Muuttuvat rakenteet -

staattiset verkostot

Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteelliset muutokset 2008-2015

LitM Kati Lehtosen liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirjan tarkastustilaisuus Jyväskylän yliopistossa 22.9.2017 klo 12 salissa L304 (Liikunta). Vastaväittäjänä professori Jari Stenvall (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstiivistelmä

Väitöstiedote

Lectio praecursoria Lehtonen

Suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää on viimeisten vuosien aikana kuvannut leimallisimmin muutos. Vuonna 2008 alkoi huippu-urheilun muutosprosessi, jonka lopputuloksena Olympiakomitean toimintaa tarkennettiin ja perustettiin huippu-urheiluyksikkö. Neljä vuotta myöhemmin lakkautettiin kolme liikunnan ja urheilun keskusjärjestöä (Nuori Suomi, Suomen Liikunta ja Urheilu ja Kuntoliikuntaliitto) ja perustettiin yksi uusi (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo). Nämä organisatoriset muutokset vuosien 2008–2015 aikana ovat tutkimuksen tulkintakehys.

Tutkimuksessa tarkastellaan rakenneteoreettisesta näkökulmasta suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutosta keskusjärjestöjen ja valtion liikuntahallinnon viitekehyksessä. Kiinnostuksen kohteena on, miten ja miksi liikunta- ja urheilujärjestelmänrakenteet ovat muuttuneet ja miten verkostot selittävät muutosta. Tutkimus tuottaa siten tulkintoja esimerkiksi siitä, minkälainen liikunta- ja urheilujärjestelmä Suomessa on, miten se systeemisesti toimii, miten valtio asemoi itsensä suhteessa järjestelmään ja mitkä ovat järjestelmää ylläpitävät verkostolliset rakenteet.

Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy yhtäältä kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen tarkastelemalla esimerkiksi sitä, minkälaisia verkostoja kansalaisjärjestöt muodostavat. Huomio kiinnittyy myös siihen, mitkä ovat liikunnan valtionhallinnon keskeiset intressit ja tavat toimia suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Samalla tuotetaan synteesi siitä, minkälaisen osasysteemin liikuntajärjestöt ja valtio yhdessä muodostavat ja minkälaista dialogia liikunta- ja urheilujärjestelmän ”ylätasolla” käydään.

Tutkimusaineistona ovat valtionhallinnon ja keskusjärjestöjen asiakirjat (n=6), teemahaastattelut (n=20) ja keskusjärjestöjen hallitukset ja liikuntapoliittiset työryhmät vuosilta 1993–2014 (n=121). Asiakirja- ja haastatteluaineistot on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Hallitus- ja työryhmäaineistosta analysoitiin päällekkäisjäsenyyksiä (interlocking directorates) ja niiden muodostamia eliittiverkostoja Ucinet-verkostoanalyysiohjelman avulla.

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyötahot

Jyväskylän yliopisto, Nuorisotutkimusseura ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Tutkimus on toteutettu osana Nuorisotutkimusseuran koordinoimaa hanketta Kentiltä kabinetteihin. Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus.

Lisätietoja

Lehtonen Kati

Tutkija

Puhelin 0400 932 737
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kansalais- ja järjestötoiminta, liikuntapolitiikka, liikunnan valtionavustusjärjestelmät, huippu-urheilu ja -valmennus, seuranta ja arviointi, seuratuki

 

Tieteelliset vertaisarvioidut artikkelit

Lehtonen, Kati, Laine, Kaarlo & Itkonen, Hannu 2016. Päällekkäisjäsenyydet liikunnan ja urheilun organisaatioverkostossa. Hallinnon Tutkimus 35 (4), 304-320.

Lehtonen, Kati 2017. Luolamiehet ja Suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2), 127-140.

Lehtonen, Kati 2017. Building of the Legitimacy of a Sports Organisation in a Hybridised Operating Environment – Case Finland. European Journal for Sport and Society 14 (2), 166-181.

Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen urheiluliikkeen muutosprosessi systeemiteoreettisesti tulkittuna. Hallinnon Tutkimus 34 (4), 326-340.

Mäkinen, Jarmo, Aarresola, Outi, Lämsä, Jari, Lehtonen, Kati & Nieminen, Maarit 2016. Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy. International Journal of Sport Policy and Politics 8 (2), 265-285.

Tieteelliset esitelmät

Lehtonen, Kati & Lämsä, Jari. Finnish sport system in transition: from mixed-model back to missionary configuration? Working paper and oral presentation in session Sport Organisation Research. European Association for Sociology of Sport -kongressi. 23.-26.5.2018, Bourdeaux. (s)

Lehtonen, Kati. Discussant in session Sport Organisation Research. European Association for Sociology of Sport -kongressi. 23.-26.5.2018, Bourdeaux.

Lehtonen, Kati. Hajautetusta keskitettyyn ja organisaatioista ohjelmiksi. Uusi julkinen hallinta liikunnan ja urheilun kontekstissa. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät. 16.–17.11.2017 (s).

Lehtonen, Kati. Valta ja verkostot suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä. Alustus teemasessiossa Urheiluliikkeen etiikka. Liikuntatieteen päivät, 31.8.2017. Jyväskylä (s).

Lehtonen, Kati. Structural Approach to Finnish Sports Elite Networks. European Association for Sport Management -kongressi. 5.-8.9.2017, Bern (s).

Lehtonen, Kati 2016. Identiteettikriisi ja staattiset verkostot. Katsaus suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutokseen 2010-luvulla. Esitys, Liikuntajärjestelmä harhapoluilla? -seminaari tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa. 13.12.2016 Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto

Lehtonen, Kati 2016. Interlocking directorates in Finnish sport organizations and sport policy working groups. European Association for Sport Management -kongressi. 7.–10.9.2016, Varsova (s).

Lehtonen, Kati 2016. Liikuntajärjestöjen legitimiteetin rakentuminen hybridisoituneessa toimintaympäristössä. Sosiologipäivät, 17.–18.3.2016, Jyväskylä (s).

Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen liikunnan ja urheilun valtapositiot verkostoanalyysin kautta tulkittuna. Hallinnon Tutkimuksen Päivät, 26.–27.11.2015, Tampere. (s)

Lehtonen, Kati. Yhdenvertaisuus liikuntajärjestöjen toiminnassa. Nuorisotutkimuspäivät 12.–13.11.2015, Tampere. (s)

Lehtonen, Kati 2015. Legitimation of Finnish Sports Movements Reform. EASM-kongressi 9.–12.9.2015, Dublin, (s)

Berg, Päivi & Lehtonen, Kati 2015. Kentiltä kabinetteihin - kabineteista kentille: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 12.–13.2.2015, Helsinki (s)

Lehtonen, Kati 2014. Valtion liikuntahallinnon muutosten heijastumat liikunnan kansalaisjärjestökentässä. Suullinen esitys: Hallinnon Tutkimuksen Päivät, Vaasa 27.–28.11.2014.

Lehtonen, Kati 2014. Reflections on Finnish Sport Reform. Suullinen esirtys: European Association for Sport Management -congress. 9.–12.9.2014 Coventry, UK.

Lehtonen, Kati 2013. Are Finnish Sport Organizations in front of new challenges? Suullinen esitys: 10th conference of European Association for Sociology of Sport. 8.–11.5.2013, Cordoba, Spain.

Lehtonen, Kati 2013. Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009–2012. Suullinen esitys: Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 14.–15.2.2013, Mikkeli.

Lehtonen, Kati 2012. Liikuntajärjestöt valintojen edessä – hyvinvointia vai urheilua? Suullinen esitys: Sosiologipäivät 29.–30.3.2012, Kuopio.

Muut julkaisut

Lehtonen, Kati. Urheiluseuroja ei tule syyllistää rikostaustan selvittämisestä. Aamulehti, mielipidekirjoitus. 24.4.2018.

Lehtonen, Kati & Kokkonen, Jouko. Urheilu ei ole koskaan ollut irti politiikasta. Kansainvälinen olympiakomitea janoaa nyt positiivista julkisuutta. Aamulehti, Näkökulma-palsta 5.3.2018.

Lehtonen, Kati. Valta ja verkostot suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä: keskittynyttä, hajautunutta ja hetkellistä. Liikunta & Tiede 4/2017, (54) 50-54.

Lehtonen, Kati. Valmentajan työ kärsii arvostuksen puutteesta. Helsingin Sanomat 10.10.2016, Mielipidekirjoitus.

Lehtonen, Kati. Kiero suhde kolmanteen sektoriin. Aamulehti 2.1.2016, Mielipidekirjoitus.

Lehtonen, Kati. Valtion otettava vastuuta huippu-urheilumenestyksestä. Helsingin Sanomat 23.8.2016, Mielipidekirjoitus.

Salasuo, Mikko, Berg, Päivi, Laine, Kaarlo & Lehtonen, Kati 2016. Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus. Liikunta & Tiede 53 (4), 24–29.

Lehtonen, Kati & Mäkinen Jarmo. Olympiakomitean taloustarkastus hukassa. Aamulehti, Näkökulma-palsta 21.6.2016.

Lehtonen, Kati 2014. Onks yhteistä todellisuutta? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009-2012. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 283. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Koski, Pasi, Itkonen, Hannu, Lehtonen, Kati & Vehmas, Hanna (2015) Sports Clubs in Finland. Teoksessa S. Nagel, H. van der Werff, R. Hoekman, C. Breuer (toim.) Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective. Springer.

Haastattelut

Lehtonen, Kati. Tutkija toivoo, että Suomen huippu-urheilun uusi pomo ei lankea samaan ratkaisuun kuin Kojonkoski: ”Suutarin pitää pysyä lestissään”, Yle Urheilun verkkosivut, 4.4.2018.

Lehtonen, Kati. Haastattelu huippu-urheiluyksikön johtajavalinnasta. Urheiluradio, Radio Suomi, 4.4.2018.

Lehtonen, Kati. Tutkija A-teemassa: Suomalainen urheilujärjestelmä on kuin seisova vesi lammikossa. Haastattelu ja video Ylen nettisivuilla, 22.3.2018.

Lehtonen, Kati. Kati Lehtonen: Vesi seisoo lammikossa. Video-klippi ohjelmasta Hukattu huippu-urheilu, A-teema. 22.3.2018.

Lehtonen, Kati. Hukattu huippu-urheilu. Studiokeskusteluun osallistuminen, A-teema ajankohtaisohjelma, Yle TV2. 22.3.2018.

Lehtonen, Kati. Listasimme olympiamitalit 80-luvulta lähtien – Naapurimaat hiihtävät edellä, mutta mitä Suomen menestykselle tapahtui? Haastattelu, Yle nettiuutiset, 22.3.2018.

Lehtonen, Kati. A-teema etsii suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuutta – tässä illan vieraat. Haastattelu, Yle nettiuutiset, 22.3.2018.

Lehtonen, Kati. Tiukka ei dopingille. Henkilöhaastattelu, Seura-lehti. 2/2018, 44–47.

Lehtonen, Kati. Menestys on liian harvan urheilijan harteilla. Haastattelu huippu-urheilumenestyksestä. Helsingin Sanomat, 27.2.2018.

Lehtonen, Kati. Huippututkija hämmästelee: Urheilijasta tulee Suomessa helposti asiantuntija yhdellä mitalilla: ”Se on surullista”. Haastattelu, Yle urheilun nettiuutiset, 20.3.2018

Lehtonen, Kati. Mistä löytyisi Suomen urheilun uusi huippupomo? Studiovieraana Yle Radio Suomen Urheiluhullut -ohjelmassa, 19.3.2018

Lehtonen, Kati. Vieraana Kati Lehtonen: Huippu-urheilua pitäisi Suomessa rahoittaa enemmän. Haastattelu. Yle X Etusivu-lähetys, 3.10.2017.

Lehtonen, Kati. Puhetta liikunta- ja urheilututkimuksesta. Studioasiantuntijana Yle Puheen Urheiluillassa. 23.10.2017, Yle Puhe.

Lehtonen, Kati. Kati Lehtonen väitteli liikuntatieteen tohtoriksi. Haastattelu. Sulkava-lehti, 5.10.2017.

Lehtonen, Kati. Tutkija perää selkeyttä liikuttamiseen. Haastattelu. Kangasalan Sanomat, 15.11.2017.

Lehtonen, Kati. Väitöskirja vaati enemmän kuin MM-mitali. Keskisuomalainen, 22.9.2017.

Lehtonen, Kati. Suomalaisen urheilun muutos istuu työryhmissä ja kadotti yhteyden arkeen - "Ne ovat täysin kaksi eri maailmaa". Yle Urheilun verkkosivut, 21.9.2017.

Lehtonen, Kati. Tässä ovat suomalaisen urheilun 15 voimahahmoa. Yle Urheilun verkkosivut, 21.9.2017.

Lehtonen, Kati. Urheilun verkostot ja työryhmät. Yle TV 1:n Urheiluruutu, 20.9.2017.

Lehtonen, Kati. Entinen Suomen huippuhiihtäjä elämänsä kovimmasta rutistuksesta työssään – ”Vaati enemmän kuin MM-mitali”. Ilta-Sanomien verkkouutiset, 14.9.2017.

Lehtonen, Kati. Olympiakomitean lajipriorisointi puhuttaa. Hämeen Sanomat, 18.8.2017.

Lehtonen, Kati. Luikahtaa kuin koira veräjästä. Haastattelu, Helsingin Sanomat 19.6.2017.

Lehtonen, Kati. Kuka omistaa urheilun? Radiohaastattelu, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 8.5.2017.

Lehtonen, Kati. Urheilun eliitti pitää tiukasti kiinni vallastaan. Helsingin Sanomat 16.3.2017.

Lehtonen, Kati. Tutkimus: Urheilun eliitti pitää sitkeästi kiinni vallastaan, siksi uudistuminen on hidasta. Helsingin Sanomat, verkkouutiset 15.3.2017.

Lehtonen, Kati. Naistenpäivän urheiluilta. Radiohaastattelu/osallistuminen studioasiantuntijakeskusteluun, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 8.3.2017.

Lehtonen, Kati. Tutkija: "Jos urheilussa on löysää rahaa, miksi raha ei mene urheilijoille?" Haastattelu, Yle-urheilun www-sivuilla, 9.10.2016

Lehtonen, Kati. Urheilijoiden tukijärjestelmät ja liikunnan valtionavustusjärjestelmät. Haastattelu, Ylen Urheiluruutu, 9.10.2016.

Lehtonen, Kati. Radiohaastattelu: Järjestöistä tullut toimintaa tärkeämpää. Yle Urheilun Taustapeili, 3.3.2014.

Lehtonen, Kati. Harrastamisen hinta. Radiohaastattelu/osallistuminen studioasiantuntijakeskusteluun, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 7.10.2015.

Lehtonen, Kati. Valo sammuu. Haastattelu, Urheilusanomat. 24/2016. s. 5.

Lehtonen, Kati. Tutkija kritisoi urheilujärjestöjen toimintatapoja – helpon rahan aika loppuu urheilussa. Haastattelu, Helsingin Sanomat. 27.7.2016.

Asiantuntijatoiminta

Lehtonen, Kati. Asiantuntijahaastattelu arviointihankkeessa: Valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihanke: lasten ja nuorten yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet. Owal Group Oy, 16.10.2017

Lehtonen, Kati. Asiantuntijahaastattelu: ”Se on aika söpö rinkula, jossa jokainen luola on ikään kuin pitänyt omaa tulipesäänsä” – näinkin Suomen urheilujohtamista voi kuvata. Helsingin Sanomat, verkkouutiset 26.4.2017.

Lehtonen, Kati: Asiantuntijahaastattelu: Luolamiesten aika on ohi. Helsingin Sanomat 26.4.2017.

Lehtonen, Kati. Asiantuntijahaastattelu huippu-urheilun ulkoiseen arviointiin. 9.12.2016. Arviointi luettavissa valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla.

Lehtonen, Kati. Asiantuntijakeskusteluun osallistuminen: Menestyvän urheilujärjestelmän tunnuspiirteitä – 6 thinking hats. Huippu-urheilun verkostopäivät, 10.–11.10.2016, Pajulahden Urheiluopisto.

Lehtonen, Kati. Huomioita liikuntajärjestöjen muutosprosesseista 2009 =>. Alustuspuheenvuoro tapahtumassa: Järjestötapaaminen liikunnan arvojohtamisesta ja organisoitumisesta. Helsinki, 11.4.2016.

Lehtonen, Kati. Tiedolla johtaminen osana liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelman toteuttamista. Esitys tapahtumassa: Työseminaari suomalaisen liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelmasta. 18.–19.4.2016, Kisakallion Urheiluopisto.

Lehtonen, Kati. Suomalaisen liikunnan ja urheilun rakenneselvitys. Asiantuntijahaastattelu KPMG-konsulttiyhtiön tekemään selvitystyöhön. Helsinki 10.2.2014

 

 

 
Jaa sivu: