Suomi 100 kunnonkartta -tutkimus

UKK-instituutti toteuttaa syksyn 2017 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön tuella KunnonKartta-tutkimuksen mittaukset yhteistyössä viiden Liikuntalääketieteen keskuksen (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu), LIKES-tutkimuskeskuksen (Jyväskylä), Työterveyslaitoksen ja Lapin urheiluopiston kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on koota objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten aikuisten kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.

KunnonKartta-tutkimuksessa kartoitetaan mitattavien tekijöiden yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen (esimerkiksi sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairaudet, syöpäsairaudet ja masennus) sekä työkykyyn, sairauspoissaoloihin, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi selvitetään mitkä tekijät ovat yhteydessä liian vähäiseen liikkumiseen ja onko paljon ja vähän liikkuvien perimässä merkitseviä eroja.

Fyysisen toimintakyvyn mittausten ja kyselyn lisäksi osallistujien unta, paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta mitataan objektiivisella liikemittarilla, jota testattavat pitävät vyötäröllään viikon ajan. Tutkimuskäynneillä osallistujilta otetaan verinäyte, josta analysoidaan mm. veren sokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi mitataan pituus, paino, vyötärön ympärys sekä verenpaine. Fyysistä kuntoa mitataan kolmella testillä: hartianseudun liikkuvuus, muunneltu punnerrus ja kuuden minuutin kävelytesti.

Hartiaseuden liikkuvuusPunnerrusKävelytesti

- Päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, liikunnan harrastamisesta ja paikallaanolosta on tullut yhä tärkeämpi tekijä kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille, sekä toisaalta työkyvylle. Näitä tekijöitä on perinteisesti arvioitu kyselyjen perusteella, mutta nyt niitä mitataan ensimmäistä kertaa laajalla otoksella objektiivisesti samanaikaisesti fyysisen kunnon ja unen mittauksien kanssa, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoo.

Testeihin kutsuttu yli 10 000 ihmistä

Tutkimukseen kutsutaan kirjeitse yhteensä 10 500 henkilöä, jotka valitaan satunnaisotoksena 20–69-vuotiaasta väestöstä seitsemältä alueelta Suomesta. Tavoitteena ja toiveena olisi, että noin 60 % kutsutuista, eli yli 6000 ihmistä osallistuisi tutkimukseen. KunnonKartta-väestötutkimus on tarkoitus toistaa neljän vuoden välein uudessa väestöotoksessa.

Jyväskylässä tutkimuksiin on kutsuttu noin 1500 ihmistä, joiden mittaamisesta vastaa LIKES-tutkimuskeskus. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset tehdään Jyväskylän Monitoimitalolla yhdeksänä päivänä syys–joulukuun välisenä aikana. Testauspäällikkö Jarmo Heiskasen mukaan ensimmäisille testauspäiville on ilmoittautunut noin 50 ihmistä. Heiskanen toivoo kutsutuilta aktiivista ja rohkeaa ilmoittautumista. ”Mitään erikoistaitoja testeissä ei tarvita”, Heiskanen muistuttaa.

Tutkimukseen osallistuvat saavat postitse henkilökohtaisen palautteen kunnosta, liikkumisesta, paikallaanolosta ja yöunesta. Lisäksi heille toimitetaan verikokeiden tulokset. Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Suomenkielellä tuloksia julkaistaan myös lehdissä sekä UKK-instituutin verkkosivuilla.

Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen mittaukset tehdään pääosin vuoden 2017 aikana, ja tuloksista tiedotetaan vuonna 2018.

Lisätietoja Suomi 100 KunnonKartta -tutkimuksesta UKK-instituutin sivuilta.

Lisätietoja

Heiskanen Jarmo

Testauspäällikkö

Puhelin 050 428 5220
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikuntafysiologia, kuntotestaus, valmennus
 
Jaa sivu: