työkyky ja uupumus

Tämän päivän työelämässä kovaa fyysistä kuntoa vaaditaan hyvin harvoissa tehtävissä. Kunnolla on kuitenkin havaittu olevan selkeitä yhteyksiä itse koettuun työkykyyn ja uupumukseen.

Vuosien 2013–2014 aikana SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella selvitettiin kuntomittausten ohessa yli 9 000 miehen kokemuksia työkykyvystä sekä uupumuksesta työpäivän jälkeen. Kehon kuntoindeksi oli selkeästi yhteydessä koettuun työkykyyn ja uupumukseen (kuviot 1 ja 2).

Kuvio 1. Itse arvioitu työkyky suhteessa kuntoindeksiin. Työkykyarvio 0–5 (asteikolla 0–10) kuvaa suurentunutta riskiä ennenaikaiseen eläköitymiseen. Alle -1 kuntoindeksin saaneilla on noin kaksinkertainen riski jäädä ennen aikaiselle eläkkeelle verrattuna henkilöihin, joilla kuntoindeksi on -1 – +1 ja nelikertainen verrattuna henkilöihin, joilla indeksi on yli +1.

Kuvio 2. Itse arvioitu uupumus työpäivän jälkeen suhteessa kuntoindeksiin. Kehon kuntoindeksin ja työpäivän jälkeisen uupumuksen yhteys on ilmeinen: mitä suurempi Kehon kuntoindeksi on, sitä vähemmän työntekijät kokevat uupumusta työpäivän jälkeen. Vastaavanlainen havainto on tehty kestävyyskunnon yhteydestä uupumukseen.

 
Jaa sivu: