SuomiMiehen kuntotesteistä syntyi Kehon kuntoindeksi

Miksi kuntoindeksi?

Vuosien 2007 ja 2008 SuomiMies seikkailee -rekkakiertueilla testattavat saivat InBody-laitteen antaman tulosraportin sekä kaksipuolisen palautteen, johon oli koottu käsin kirjattuna tulokset Polar-kuntotestistä ja Saehan-puristusvoimamittauksesta.

Havaintona kiertueelta oli, että numerotietoa tuli kohtuuttoman paljon eivätkä testattavat hahmottaneet tulosten perusteella kokonaistilannettaan, vaikka saivatkin jatkoa ajatellen motivoivaa tietoa kehonkoostumuksesta, kestävyyskunnosta ja puristusvoimasta. Lisäksi mittaustulosten tallentaminen Polar-kuntotestistä ja puristusvoimamittauksesta vaati kehittämistä nykyaikaa vastaavalle tasolle.

Kehitysvaiheet

Vuosi 2008: idea yhdestä pistemäärästä, joka kuvaa kokonaisuutta

 • Valittiin olennaisimmat muuttujat SuomiMiehen kuntotesteistä: rasvaprosentti, viskeraalirasvan ala (cm²), lihasmassa suhteessa pituuteen (kg/m), kestävyyskunto (ml/kg/min), puristusvoima suhteessa painoon (kg/kg).
 • Mietittiin painokertoimet muuttujille tutkimustietoon perustuen ja testattiin ajatusta alan asiantuntijoilla ympäri maan.

Vuosi 2009: aineistoa 6300 miehestä ja 1500 naisesta kaikista ikäryhmistä – huonokuntoisesta hyväkuntoiseen

 • Luotiin laskentamallit eri muuttujien pisteytyksille.
 • Nimi: Kehon kuntoindeksi, arviointiasteikoksi -5 – +5, jossa taso 0 kuvaa keskivertoa (taulukko 1).
 • Ensimmäinen versio Excel-taulukossa.
 • Pilotointi aloitettiin eläkevakuutusyhtiö Eteran asiakasyrityksissä – palaute testattavilta oli positiivista, ja yhteistyön seurauksena syntyi malli ryhmäyhteenvetoihin.

Taulukko 1. Kehon kuntoindeksin luokittelu

Kehon kuntoindeksi, tulostaulukko

Vuosi 2011: aineistoa 19 500 miehestä ja 3 500 naisesta

 • Excel ja sen tietokantaominaisuudet kävivät kankeiksi ison tietomassan kanssa vuoden 2011 SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella.
 • Päätettiin, että koodataan Kehon kuntoindeksistä oma sovellus.
 • Päivitettiin kuntoindeksin laskentakaavat.

Vuosi 2012: Kehon kuntoindeksi v.1.5.0, ensimmäinen versio

- tietojen tuonti ja vienti csv-muodossa sekä yhteys tietokantapalvelimeen
- mittausten syöttö, tallennus ja tulostus
- kaaviot ryhmäyhteenvetoja varten
- yritysrekisteri.

 • Sovellusta pilotoitiin ja se otettiin käyttöön syksyllä 2012 FinnMetko-messuilla Jämsässä, jossa testattiin 300 messuvierasta.

Vuosi 2013: Kehon kuntoindeksi v.1.6.1, ensimmäinen päivitys

 • Kuntoindeksin laskukaavat tarkastettiin ja päivitettiin aineiston kartuttua merkittävästi.
 • Osioon 'mittaukset' lisättiin syöttöruutujen minimi- ja maksimiarvot syöttövirheiden välttämiseksi, ja kehonkoostumuksen kuntoluokitus muutettiin vastaamaan paremmin väestön normaalijakaumaa.
 • Henkilökohtaisista tulosraporteista tehtiin kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.
 • Tehtiin tarkistuksia tietokantatoimintoihin.
 • Rekisteröitiin tavaramerkki Kehon kuntoindeksi®.

Vuosi 2016: Kehon kuntoindeksi v.1.7.6, toinen päivitys

 • Tarkistukset ryhmäyhteenvetojen kaavioiden muodostamiskriteereihin. (Ikäryhmät: kaikki, työikäiset 18-64 v., ikäryhmät 10 vuoden välein
 • Tarkistuksia tietokantatoimintoihin
 • LIKESille keskitetty anonyymitietokanta kaikista mittaustiedoista ympäri maan
 • Sovellukseen osio 'tietojen siirto', jolla käyttäjät saavat yhdellä klikkauksella anonyymidatan siirtymään LIKESin palvelimelle
 • Firebird-tietokantapalvelimen päivitysskripti_1_7_.sql

Vuosi 2017: Kehon kuntoindeksi v.1.8.0, kolmas päivitys

 • Viskeraalirasvan alan (VFA) kuntoindeksipisteiden laskennan päivitys. InBody 720:n ja 770:n viimeisimmässä päivityksessä laskutapa poikkesi merkittävästi aiempaan verrattuna. Ryhmäyhteenvetokaavioiden jakaumatarkasteluihin tuli VFA:lle uudet raja-arvot: <100, 100–150 ja >150.
 • Mittaukset -osioon muokkaus ID-kenttään: ID/Email -kenttään syötettävän merkkien määrää lisätty huomattavasti. Tämä toiminto antaa mahdollisuuden mm. muodostaa listauksen testattujen sp-osoitteista (jos sitä on kysytty).
 • Tarkistuksia ja muokkauksia ryhmäyhteenvetokaavioiden termeihin vyötärönympäryksen, rasvaprosentin, VFA:n ja kestävyyskunnon osalta (esim. VFA: suositeltava, hieman yli suositeltavan, huomattavasti yli suositeltavan)
 • Tarkistuksia tietokantatoimintoihin
 • Firebird tietokantapalvelimen paivitysskripti_1_8.sql

Vuosi 2017: Kehon kuntoindeksi v.1.9.0, neljäs päivitys

 • Puristusvoiman absoluuttisten viitearvojen päivitys LIKES/KKI-tietokannasta (n=64720) miehille ja naisille ikäryhmittäin: 15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 ja 70–79 v.
 • Kyseiset viitearvot on julkaistu Kuntotestauksen käsikirjassa

Aineiston karttuminen

Tällä hetkellä (31.12.2018) koko Suomesta on kertynyt LIKESin ja yhteistyökumppanien nimetöntä mittaustietoa sisältävään yhteiseen tietokantaan yli 100 000 henkilön mittaustiedot. Aineiston karttumista on havainnollistettu kuviossa 1 ja ikäjakaumaa kuviossa 2.

Kehon kuntoindeksi

Kuvio 1. Testattujen (miehet ja naiset) kumuloitunut määrä vuosina 2007–2018, 1. testikerta.

Kehon kuntoindeksi, viitearvot

Kuvio 2. Testattujen (miehet ja naiset) ikäjakaumat vuosina 2007–2018, 1. testikerta.

 
Jaa sivu: