kestävyyskunto

Kehon kuntoindeksi -mittauksissa kestävyyskuntoa arvioidaan ensisijaisesti Polar-kuntotestillä. Vaihtoehtona voi olla myös Jacksonin (1990) NonExercise-menetelmä.

  • Kestävyyskuntoa kuvaava hapenottokyvyn arvo kertoo, oletko harrastanut riittävästi kestävyystyyppistä liikuntaa kunnon  parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.
  • Heikko kestävyyskunto (miehet < 28 ja naiset < 21 ml/kg/min) altistaa muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille sekä tyypin 2 diabetekselle.
  • Kestävyyskunnolla on selkeä yhteys koettuun työkykyyn sekä uupumukseen työpäivän jälkeen.

Kestävyyskunnon tulos kirjataan testien yhteenvetolomakkeeseen.

Lomakkeeseen on kirjattu ilmoittamasi liikunta-aktiivisuus (asteikolla 1–4) sekä Polar-kuntotestin tulos (hapenottokyky, ml/kg/min).

Kestävyyskunnon arvio

Taulukkossa on esitetty kestävyys kunnon arvio ikää vastaavan kuntoluokan mukaan.

KUNTOLUOKKA TULOS
1 Hyvin heikko
2 Heikko
3 Välttävä
4 Keskiverto
5 Hyvä
6 Hyvin hyvä
7 Erinomainen

 Viitearvot: Shvartz & Reibold 1990

 
Jaa sivu: