SuomiMiehen kuntotesteistä syntyi Kehon kuntoindeksi

Miksi kuntoindeksi?

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on kannustanut suomalaisia miehiä liikunnalliseen elämäntapaan SuomiMiehen kuntotesteillä vuosina 2007–2014 järjestetyillä SuomiMies seikkailee -rekkakiertueilla. LIKES-kuntotestaus on vastannut testeistä kaikilla kiertueilla.

Vuosien 2007 ja 2008 rekkakiertueilla testattavat saivat InBody-laitteen antaman tulosraportin sekä kaksipuolisen palautteen, johon oli koottu käsin kirjattuna tulokset Polar-kuntotestistä ja Saehan-puristusvoimamittauksesta.

Havaintona kiertueelta oli, että testatut saivat kohtuuttoman paljon numerotietoa eivätkä hahmottaneet tulosten perusteella kokonaistilannettaan, vaikka saivatkin jatkoa ajatellen motivoivaa tietoa kehonkoostumuksesta, kestävyyskunnosta ja puristusvoimasta. Lisäksi Polar-kuntotestin ja puristusvoimamittauksen tulosten tallentaminen vaati nykyaikaistamista.

Kehitysvaiheet

Vuosi 2008: idea yhdestä pistemäärästä, joka kuvaa kokonaisuutta

 • Valittiin olennaisimmat muuttujat SuomiMiehen kuntotesteistä: rasvaprosentti, viskeraalirasvan ala (cm²), lihasmassa suhteessa pituuteen (kg/m), kestävyyskunto (ml/kg/min), puristusvoima suhteessa painoon (kg/kg).
 • Mietittiin painokertoimet muuttujille tutkimustietoon perustuen ja testattiin ajatusta alan asiantuntijoilla ympäri maan.

Vuosi 2009: aineistoa 6300 miehestä ja 1500 naisesta kaikista ikäryhmistä – huonokuntoisesta hyväkuntoiseen

 • Luotiin laskentamallit eri muuttujien pisteytyksille.
 • Nimeksi Kehon kuntoindeksi ja arviointiasteikoksi -5 – +5, jossa nollataso kuvaa keskivertoa.
 • Ensimmäinen versio Kehon kuntoindeksistä Excelissä.
 • Pilotointi aloitettiin eläkevakuutusyhtiö Eteran asiakasyrityksissä – palaute testattavilta oli positiivista, ja yhteistyön seurauksena syntyi malli ryhmäyhteenvetoihin.

Kehon kuntoindeksin luokitteluasteikko

Vuosi 2011: aineistoa 19 500 miehestä ja 3 500 naisesta

 • Excel ja sen tietokantaominaisuudet kävivät kankeiksi ison tietomassan kanssa vuoden 2011 SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella.
 • Päätettiin, että Kehon kuntoindeksistä toteutetaan oma sovellus.
 • Päivitettiin kuntoindeksin laskentakaavat.

Vuosi 2012: yhteistyö Oriento Solutions Oy:n kanssa alkoi

 • Tilattiin sovellus, jossa oli

- tietojen tuonti ja vienti csv-muodossa sekä yhteys tietokantapalvelimeen
- mittausten syöttö, tallennus ja tulostus
- kaaviot ryhmäyhteenvetoja varten
- yritysrekisteri.

 • Sovellusta pilotoitiin ja se otettiin lopullisesti käyttöön syksyllä 2012 FinnMetko-messuilla Jämsässä. FinnMetkossa testattiin noin 300 messuvierasta.

Vuosi 2013: ensimmäinen päivitys sovellukseen

 • Kuntoindeksin laskukaavat tarkastettiin (ei merkittäviä muutoksia alkuperäiseen).
 • Kehonkoostumuksen kuntoluokitus muutettiin vastaamaan paremmin väestön normaalijakaumaa.
 • Tulosraporteista tehtiin kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.

Vuosi 2015: toinen päivitys sovellukseen

 • Pieniä tarkistuksia kaavioiden muodostamiskriteereihin.
 • Kaikkien sovellusten käyttäjien anonyymit mittaustiedot (ketään testattavaa ei voi tunnistaa) eri puolilta Suomea siirtyvät LIKESin tietokantaan --> koko maan kattava data on käytössä jatkoraportointia varten.

Aineiston karttuminen

Huomattavin määrä mittausaineistoa on luonnollisesti karttunut SuomiMies seikkailee -rekkakiertueilta, joilla on testattu yhteensä yli 33 000 henkilöä. Rekkakiertueiden välissä LIKES-testiasema on kiertänyt työpaikoilla ympäri Suomea tekemässä mittauksia.

 Kuva: Testattavien (miehet ja naiset) kumuloitunut määrä vuosina 2007–2015.

 
Jaa sivu: