kehon kuntoindeksi

Kehon kuntoindeksi on matalan kynnyksen testipaketti, joka soveltuu ryhmätestauksiin – erityisesti henkilöille, joilla on muuten korkea kynnys osallistua kuntotestauksiin. LIKES-kuntotestauksella on vuosien kokemus mm. SuomiMies seikkailee (Suomimiehen kuntotestit) ja Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueilta sekä kymmenissä eri yrityksissä tehdyistä Kehon kuntoindeksi -testeistä. LIKES ja yhteistyökumppanien verkosto ovat tehneet Kehon kuntoindeksi -testit jo noin 100 000 henkilölle. LIKESin tietokannassa on vertailuarvoja varten 75 000 henkilön mittaustiedot.

Kehon kuntoindeksin sisältämillä mittausosioilla on tutkimusten mukaan selkeää ennustearvoa tulevaisuuden toimintakykyä ja terveydentilaa silmälläpitäen.

Mittausten toteutus

 • Arkivaatteissa hikoilematta ja hengästymättä
 • Kustannustehokkaasti esimerkiksi työpäivän aikana tai kokousten lomassa
 • 9–36 henkilöä tunnissa resursoinnista riippuen
 • 15–20 minuuttia / henkilö

Mittausten anti

 • Tulosraportti antaa herättelevän ja kattavan käsityksen oman kehon kunnosta ja tulevaa terveydentilaa ennustavista muuttujista.
 • Suullinen testipalaute annetaan heti mittausten jälkeen joko henkilökohtaisesti tai luentomuotoisesti ryhmässä.
 • Ryhmäyhteenvedoissa analysoidaan kunnon eri osa-alueiden ja Kehon kuntoindeksin lisäksi työntekijöiden työkykyä ja uupumusta.

Kuntoindeksin laskentamallit perustuvat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen aineistoon, joka sisältää tällä hetkellä 60 000 suomalaisen mittaustulokset. Aineisto on kerätty vuosina 2007–2016. Kattava aineisto mahdollistaa sekä yksilö- että ryhmävertailut saman ikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan suomalaiseen väestöön.

Ennen mittauksia testattavat täyttävät taustatieto- ja suostumuslomakkeen, jossa kysytään:

 • Henkilötiedot
 • Sykkeeseen mahdollisesti vaikuttava lääkitys
 • Liikunta-aktiivisuus
 • Itse koettu työkyky ja uupumus (työssäkäyvät)
 • Suostumukset:
  tietojen tallentamisesta LIKESin tietojärjestelmään
 • tulosten lähettämisestä työterveyteen
  tulosten nimettömästä käyttämisestä tutkimustarkoituksessa.
Huom! Mittaukset voidaan toteuttaa myös yksilötestauksina tai hikoiluversiona, jolloin kestävyyskuntoa arvioidaan polkupyöräergometritestillä. Tällöin aikaa varataan 60 min / henkilö. Lue lisää >>
 
 
Jaa sivu: