kehon kuntoindeksi

Kehon kuntoindeksi on matalan kynnyksen testipaketti, joka soveltuu ryhmätestauksiin – erityisesti henkilöille, joilla on muuten korkea kynnys osallistua kuntotestauksiin.

 • Testeihin ei sisälly sosiaalisia paineita sisältäviä osioita, joissa testattava joutuisi esimerkiksi tekemään lihaskunto- tai muita suorituskykytestejä ryhmässä muitten silmien alla.
 • Hikoilla tai hengästyä ei tarvitse, mutta silti testeistä saa kattavaa tietoa kunnosta ja terveydestä.

LIKES-kuntotestauksella ja yhteistyökumppaneilla on vuosien kokemus mm. SuomiMies seikkailee (Suomimiehen kuntotestit) ja Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueilta sekä sadoille eri yrityksille tehdyistä Kehon kuntoindeksi -testeistä. LIKESin ja yhteistyökumppanien verkostolle kertynyt mittaustietoa yhteiseen tietokantaan jo yli 100 000 henkilöstä. Tämän ansiosta:

 • Kaikki vertailut eri muuttujista perustuvat tuoreeseen mitattuun tietoon suuresta massasta suomalaisia.

Kehon kuntoindeksin mittausosioilla on tutkimusten mukaan selkeää ennustearvoa tulevaisuuden toimintakykyyn ja terveyteen. 

Mittausten toteutus

 • Arkivaatteissa hikoilematta ja hengästymättä
 • Kustannustehokkaasti esimerkiksi työpäivän aikana tai kokousten lomassa
 • 9–36 henkilöä tunnissa resursoinnista riippuen
 • 15–20 minuuttia / henkilö

Mittausten anti

 • Tulosraportti antaa herättelevän ja kattavan käsityksen oman kehon kunnosta ja tulevaa terveydentilaa ennustavista muuttujista.
 • Suullinen testipalaute annetaan heti mittausten jälkeen joko henkilökohtaisesti tai luentomuotoisesti ryhmässä.
 • Ryhmäyhteenvedoissa analysoidaan kunnon eri osa-alueiden ja Kehon kuntoindeksin lisäksi työntekijöiden työkykyä ja uupumusta.

Kuntoindeksin laskentamallit perustuvat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen aineistoon, joka sisältää tällä hetkellä yli 100 000 suomalaisen mittaustulokset vuosilta 2007–2018. Kattava aineisto mahdollistaa sekä yksilö- että ryhmävertailut saman ikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan suomalaiseen väestöön.

Ennen mittauksia testattavat täyttävät taustatieto- ja suostumuslomakkeen, jossa kysytään:

 • Henkilötiedot
 • Sykkeeseen mahdollisesti vaikuttava lääkitys
 • Liikunta-aktiivisuus
 • Itse koettu työkyky ja uupumus (työssäkäyvät)
 • Suostumukset:
  tietojen tallentamisesta LIKESin tietojärjestelmään
 • tulosten lähettämisestä työterveyteen
  tulosten nimettömästä käyttämisestä tutkimustarkoituksessa.
Huom! Mittaukset voidaan toteuttaa myös yksilötestauksina tai hikoiluversiona, jolloin kestävyyskuntoa arvioidaan polkupyöräergometritestillä. Tällöin aikaa varataan 60 min / henkilö. Lue lisää >>
 
 
Jaa sivu: