Kehitystieto tiedolla johtamisessa ja vaikutusten arvioinnissa

Tuotamme seuranta-, arviointi- ja tutkimustietoa hankkeista, projekteista ja ohjelmista. Tuotetuilla aineistoilla ja menetelmillä tuetaan tiedolla johtamista ja vaikutusten arviointia. Kehitystiedon kohteena ovat esimerkiksi valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset kehittämistoimet, erilaisiin avustuksiin liittyvät hankkeet ja kehittämisohjelmien etenemisen seuranta ja arviointi.

Työ perustuu tietoalustoille, joita ovat esimerkiksi seuranta- ja arviointimatriisit, visuaaliset raportointiratkaisut, erilaiset tietotyökalut, verkkosivut ja julkaisut sekä raportit ja asiantuntija-alustukset. Tavoitteena on analysoida ja havainnollistaa laadullisten ja määrällisten aineistojen avulla toimintojen vaikutuksia monimuotoisissa toimintaympäristöissä.

Kehitystiedon tavoitteena on:


Lisätietoja:

Marianne Turunen

Marianne Turunen

Tutkija Strateginen tietotuotanto +358504759522 marianne.turunen@jamk.fi

Elina Tarkiainen

Elina Tarkiainen

Ohjelmakoordinaattori Liikkuva aikuinen -ohjelma +358400968646 elina.tarkiainen@jamk.fi