LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
Tuunanen, Katariina, Koivuniemi, Kaisa ja Kivimäki, Sari, KKI-ohjelma, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 256

ISBN 978-951-790-309-7

Lehtonen, Kati, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Raportti on yhteenveto 2000-luvulla toteutetuista lajiliittojen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittämishankkeista. Selvitystyö lähti liikkeelle Nuori Suomi ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön välisistä neuvotteluista, joissa todettiin tarve arvioida hankkeiden toteutumaa ja jatkorahoituksen tarpeellisuutta.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260
ISBN (pdf) 978-951-790-315-8

Huotari, Pertti, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 255
ISBN (nid.) 978-951-790-308-0
ISBN (pdf) 978-951-790-311-0

Lehtonen, Kati (toim.), LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 253
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:2
ISBN (nid.) 978-951-790-306-6
ISBN (pdf) 978-951-790-305-9

Maijala, Hanna-Mari ja Fagerlund, Emilia, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258
ISBN (pdf) 978-951-790-312-7

Paukku, Johanna, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 267
ISBN (pdf) 978-951-790-326-4

Rajala, Katja ja Kankaanpää, Anna, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 259
ISBN (nid.) 978-951-790-313-4
ISBN (pdf) 978-951-790-314-1

Koski, Pasi, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263
ISBN 978-951-790-322-6

Fagerlund, Emilia, LINET, 2012

Selvityksessä arvioidaan niiden hankkeiden toimintaa, jotka saivat v. 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Selvityksessä tarkastellaan, millaisia keinoja hankkeissa käytettiin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitkä tekijät olivat keskeisiä maahanmuuttajataustaisten osallisuuden lisäämisessä.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265
ISBN (pdf) 978-951-790-324-0

Tammelin, Tuija; Laine, Kaarlo ja Turpeinen, Salla, Liikkuva koulu, 2012

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 21 paikallista hanketta aloitti toimintansa syksyllä 2010. Pilottivaihe jatkui kevääseen 2012. Julkaisussa tarkastellaan hankkeiden toimintaa, tutkimuksen ja seurannan tuloksia sekä Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261
ISBN (nid.) 978-951-790-318-9
ISBN (pdf) 978-951-790-319-6

 
Jaa sivu: