LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
Maijala, Hanna-Mari ja Fagerlund, Emilia, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258
ISBN (pdf) 978-951-790-312-7

Paukku, Johanna, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 267
ISBN (pdf) 978-951-790-326-4

Rajala, Katja ja Kankaanpää, Anna, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 259
ISBN (nid.) 978-951-790-313-4
ISBN (pdf) 978-951-790-314-1

Koski, Pasi, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263
ISBN 978-951-790-322-6

Fagerlund, Emilia, LINET, 2012

Selvityksessä arvioidaan niiden hankkeiden toimintaa, jotka saivat v. 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Selvityksessä tarkastellaan, millaisia keinoja hankkeissa käytettiin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitkä tekijät olivat keskeisiä maahanmuuttajataustaisten osallisuuden lisäämisessä.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265
ISBN (pdf) 978-951-790-324-0

Tammelin, Tuija; Laine, Kaarlo ja Turpeinen, Salla, Liikkuva koulu, 2012

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 21 paikallista hanketta aloitti toimintansa syksyllä 2010. Pilottivaihe jatkui kevääseen 2012. Julkaisussa tarkastellaan hankkeiden toimintaa, tutkimuksen ja seurannan tuloksia sekä Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261
ISBN (nid.) 978-951-790-318-9
ISBN (pdf) 978-951-790-319-6

Rajala, Katja; Inkinen, Virpi ja Haapala, Henna, Liikkuva koulu, 2012

Raportissa on selvitetty Liikkuva koulu -pilottivaiheen koulujen käytössä olevat liikuntatilat, liikunnanopetuksessa käytössä olevat välineet, välituntiliikunnan välineet sekä koulujen piha-alueen tarjoamat mahdollisuudet välituntiliikuntaan.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 268
ISBN (pdf) 978-951-790-327-1

Väisänen, Katri, KKI-ohjelma, 2011

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 249

ISBN 978-951-7970-301-1

Heiskanen, Jarmo, Kärkkäinen, Olli-Pekka, Hakonen, Harto, Lindholm, Harri, Eklund, Jyrki, Tammelin, Tuija ja Havas, Eino, 2011

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 247

ISBN (nid.) 978-951-790-297-7

Moilanen, Noora, KKI-ohjelma, 2011

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 250

ISBN 978-951-790-302-8

 
Jaa sivu: