LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
Kauravaara, Kati, Väitöskirja, 2013

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan vähäisen liikunnan ilmiötä 18-20-vuotiaiden kone- ja metallialaa opiskelevien miesten arjessa ja elämäntavassa.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276
ISBN (nid.) 978-951-790-342-4
ISBN (pdf) 978-951-790-342-4

Tammelin, Tuija; Laine, Kaarlo ja Turpeinen, Salla (toim.), Liikkuva koulu, 2013

Tämän Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen (2010-2012) tutkimusraportin lähtökohtana on peruskoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus sekä objektiivisesti että kyselyin mitattuna. Tämän ohella tarkastellaan oppilaiden koulumatkaliikkumista, välituntiliikuntaa, vapaa-ajan liikuntalajeja, ruutuaikaa ja nukkumistottumuksia. Fyysisen aktiivisuuden objektiiviset mittaukset antavat uutta perustietoa suomalaisten koululaisten fyysisen aktiivisuuden viitearvoista. Tulosten perusteella muodostuu kuva koululaisten liikkumattomasta ajasta ja passiivisuuden purkamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272
ISBN (nid.) 978-951-790-334-9
ISBN (pdf) 978-951-790-335-6

Kämppi, Katariina; Asanti, Riitta; Hirvensalo, Mirja; Laine, Kaarlo; Pönkkö, Anneli; Romar, Jan-Erik; Tammelin, Tuija, Liikkuva koulu, 2013

Raportissa tarkastellaan koulujen henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 269
ISBN (nid.) 978-951-790-328-8
ISBN (pdf) 978-951-790-329-5

Turpeinen, Salla; Lakanen, Laura; Hakonen, Harto; Havas, Eino & Tammelin, Tuija (toim.), Liikkuva koulu, 2013

Liikkuva koulu -raportissa kuvataan suomalaisten peruskoululaisten koulumatkojen kulkemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan koulumatkaliikunnan edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja pohditaan strategioita aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 271

ISBN (nid) 978-951-790-332-5

ISBN (pdf) 978-951-790-333-2

Heiskanen, J., Komulainen, J. Kulmala, J., Malvela, M., Suutari, A. ja Väisänen, K., 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 254

ISBN 978-951-790-307-3

Turpeinen, Salla, Jaako, Jaana, Kankaanpää, Anna ja Hakamäki, Matti, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Publications of the Ministry of Education and Culture 2012:13

Rajala, Katja ja Kankaanpää, Anna, LINET-tutkimusyksikkö, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 259
ISBN (nid.) 978-951-790-316-5
ISBN (pdf) 978-951-790-317-2

KKI-ohjelma, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 264

ISBN 978-951-790-323-3

KKI-ohjelma, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 262

ISBN 978-951-790-320-2

Hovi, Minna ja Malvela, Miia, KKI-ohjelma, 2012

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 257

ISBN 978-951-790-310-3

 
Jaa sivu: