LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
KKI-ohjelma, Vuoristo, M. ja Revonsuo, S., 2013
Kangasniemi, A. M., Lappalainen, R., Kankaanpää, A., Kulmala, J., Hakonen, H. & Tammelin, T., 2013

BMC Public Health 13: 671

Huotari, P., Mikkelsson, L., Kujala, U., Laakso, L. & Nupponen, H., LINET-tutkimusyksikkö, 2013

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 53 (2), 177-184.

Syväoja, H.J., Kantomaa, M.T., Ahonen, T., Hakonen, H., Kankaanpää, A. & Tammelin, T.H. , 2013
Valtonen, Maarit; Heinonen, Olli J.; Lakka, Timo A. ja Tammelin, Tuija, 2013

Duodecim 129, 1153-1158.

Tuunanen, Katariina ja Malvela, Miia, KKI-ohjelma, 2013

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273

ISBN (nid.) 978-951-790-337-0

Kauravaara, Kati, Väitöskirja, 2013

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan vähäisen liikunnan ilmiötä 18-20-vuotiaiden kone- ja metallialaa opiskelevien miesten arjessa ja elämäntavassa.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276
ISBN (nid.) 978-951-790-342-4
ISBN (pdf) 978-951-790-342-4

Tammelin, Tuija; Laine, Kaarlo ja Turpeinen, Salla (toim.), Liikkuva koulu, 2013

Tämän Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen (2010-2012) tutkimusraportin lähtökohtana on peruskoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus sekä objektiivisesti että kyselyin mitattuna. Tämän ohella tarkastellaan oppilaiden koulumatkaliikkumista, välituntiliikuntaa, vapaa-ajan liikuntalajeja, ruutuaikaa ja nukkumistottumuksia. Fyysisen aktiivisuuden objektiiviset mittaukset antavat uutta perustietoa suomalaisten koululaisten fyysisen aktiivisuuden viitearvoista. Tulosten perusteella muodostuu kuva koululaisten liikkumattomasta ajasta ja passiivisuuden purkamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272
ISBN (nid.) 978-951-790-334-9
ISBN (pdf) 978-951-790-335-6

Kämppi, Katariina; Asanti, Riitta; Hirvensalo, Mirja; Laine, Kaarlo; Pönkkö, Anneli; Romar, Jan-Erik; Tammelin, Tuija, Liikkuva koulu, 2013

Raportissa tarkastellaan koulujen henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 269
ISBN (nid.) 978-951-790-328-8
ISBN (pdf) 978-951-790-329-5

Turpeinen, Salla; Lakanen, Laura; Hakonen, Harto; Havas, Eino & Tammelin, Tuija (toim.), Liikkuva koulu, 2013

Liikkuva koulu -raportissa kuvataan suomalaisten peruskoululaisten koulumatkojen kulkemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan koulumatkaliikunnan edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja pohditaan strategioita aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 271

ISBN (nid) 978-951-790-332-5

ISBN (pdf) 978-951-790-333-2

 
Jaa sivu: