LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
Dufva, Veli-Pekka, LINET-tutkimusyksikkö, 2004

Kaikki pelaa -tutkimus.

Liikuntapedagogiikan lisensiaattitutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Ekman, Kerstin, Kahakorpi, Heikka ja Anttila, Rainer, 2000

[Päätä oikein. Seurajohtajan käsikirja.]

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 125

ISBN 951-790-154-2 

Ekman, Kerstin, Kahakorpi, Heikki ja Anttila, Rainer, 1998

[Make the right decision. The handbook of a club manager.]

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 109

ISBN 951-790-136-4

Elo, J., LINET-tutkimusyksikkö, 2003

Kaikki pelaa -tutkimus.

Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Era, Pertti (toim.), 1997

[ed.] [Aging and physical activity.]

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 108

ISBN 951-790-135-6

 

Era, Taina, Leppänen, Heli, Ruoppila, Isto ja Toivonen, Leena, 1990

[An experiment in early rehabilitation focusing on physical activity.]

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 71

ISBN 951-790-089-9

Eriksson, Susan, Armila, Päivi & Rannikko, Anni (toim.), 2018

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346

ISBN 978-951-790-458-2 | ISSN 2342-4788 (pdf)

ISBN 978-951-790-459-9 | ISSN 0357-2498 (nid.)

Jyväskylä 2018

Fagerlund, Emilia, LINET, 2012

Selvityksessä arvioidaan niiden hankkeiden toimintaa, jotka saivat v. 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Selvityksessä tarkastellaan, millaisia keinoja hankkeissa käytettiin tavoitteiden saavuttamiseksi ja mitkä tekijät olivat keskeisiä maahanmuuttajataustaisten osallisuuden lisäämisessä.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265
ISBN (pdf) 978-951-790-324-0

Fagerlund, Emilia ja Maijala, Hanna-Mari, LINET-tutkimusyksikkö, 2011

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248
ISBN (nid.) 978-951-790-300-4
ISBN (pdf) 978-951-790-300-4

Felixson, M. och Lindholm, J., LINET-tutkimusyksikkö, 2002

Laps Suomen -tutkimus.

Opublicerad avhandling i pedagogik för pedagogie Magisterexamen. Institutionen för lärarutbildning. Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi.

 
Jaa sivu: