LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisuhakemistosta voit hakea julkaisuja kirjoittamalla vapaatekstihakuun esimerkiksi tekijän nimen tai sanan julkaisun nimestä. Voit myös selata julkaisuja tekijän, julkaisuvuoden, nimekkeen, julkaisun kielen tai eri aihealueiden perusteella. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauspalvelun kautta tai sähköpostitse tilaukset (at) likes.fi.

Järjestä hakutulokset
Avela, Janne, Komi, Paavo V. ja Komulainen, Jyrki, 2000

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 127

ISBN 951-790-156-9

Björkgren, A-M. och Ingerström, L., LINET-tutkimusyksikkö, 2003

Laps Suomen -tutkimus.

Avhandling för pedagogie magisterexamen. Institutionen för lärarutbildning. Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi.

Borg, P, Haikarainen, T., Malvela, M. ja Väisänen, K., 2013
Borg, P., Kettula, A., Pokki, T., Karppinen, M., Kauppinen, M, Komulainen, J., Malvela, M., Saarentola, K., Soini, A. ja Valkama, N., 2004
Borg, P., Kettula, A., Pokki, T., Karppinen, M., Kauppinen, M, Komulainen, J., Malvela, M., Saarentola, K., Soini, A. ja Valkama, N., 2004
Brown, Wendy J, Havas, Eino ja Komi, Paavo V, 2010

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 235

ISBN 978-951-790-284-7

Bäck, K., 2004

Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma.

Cantell, Marja, Väitöskirja, 1998

[Kehityksellisten koordinaatiohäiriöiden havainto: motoriset, akateemiset ja sosiaaliset seuraamukset nuoruusiässä.]

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 11

ISBN 951-790-139-9

Delfosse, C., Ledent, M., Carreiro da Costa, F., Telama, R., Almond, L., Cloes, M. & Piéron, M., LINET-tutkimusyksikkö, 1997

Euro-tutkimus.

Sport 159-160, 96-105.

Dufva, Veli-Pekka, LINET-tutkimusyksikkö, 2004

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 159

ISBN 951-790-181-X

 
Jaa sivu: