VETERAANITUTKIMUS 1991

1993

Julkaisuaika: 09.07.1993

[War veterans' study 1991.] Osa 1 [Part 1]: Jyväskylän seudun veteraanien elinolot, terveydentila ja toimintakyky. [Living conditions, health status and functional capacity of veterans in the Jyväskylä region.] kirj. [by] Pertti Era & Helena Haapala. Osa 2 [Part 2]: Veteraanien taloudellinen toimeentulo ja sen taustatekijät. [Veterans' economic situation and backgroud factors.] kirj. [by] Pertti Era & Asko Vallivaara.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 89

ISBN 951-790-113-5

 
Jaa sivu: