Hyvinvointipedagogiikkaa oppimisen ja kasvun tueksi

Iloliike-koulutus järjestetään opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Maksuton koulutus on suunnattu kaikille opettajille ja muille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa ja konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen.

Mitä on hyvinvointiosaaminen ja miten edistää opiskelijoiden hyvinvointia? Miten sytyttää vähän liikkuvien motivaatio ja kipinä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen? Miten huolehtia liikkumisen avulla mielen hyvinvoinnista?

Tervetuloa kuulemaan, miten voit matalalla kynnyksellä edistää kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa!

Henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva Iloliike-koulutuskokonaisuus toteutetaan kolmessa osassa, joissa jokaisessa on oma sisältönsä. Voit osallistua joko kaikkiin tai vain osaan osioista.

”Selkeää arjessa hyödynnettävää tietoa ja materiaalia, käytännön vinkkejä.”


Koulutuksessa sovelletaan arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa ja positiivisen psykologian periaatteita hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutukset ovat osa Iloliike-hanketta. Iloliike-koulutuksen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes. Nyyti ry ja Mieli ry ovat mukana osatoteuttajina.

”Parasta koulutuksessa oli puhujien innokkuus asiasta sekä selkeä ilmaisu.”

Koulutus on suunnattu opettajille ja muille ammattilaisille, jotka kaipaavat tietoa ja konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus tukee myös henkilöstön omaa työssäjaksamista.

”Hyvä hoksautus, että opettajienkin hyvinvointi linkittyy tähän opiskelijoiden hyvinvointiin.”

Koulutuksen sisällöt ja aikataulu

Syksyn 2022 koulutukset etäyhteyksin Zoomin välityksellä.

Toteutus 1. (Ilmoittaudu viimeistään 26.8.)

I osa:

ti 30.8. klo 8.15-9.45

Laaja-alainen hyvinvointiosaaminen ja hyvinvointitaitojen opetus sekä hyvinvointia edistävä moniammatillinen yhteistyö

II osa:

ti 13.9. klo 8.15-9.45

Positiivisen psykologian ja arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan periaatteet sekä motivaation, voimavarojen ja hyvän vahvistaminen

III osa:

ti 27.9. klo 8.15-9.45

Mielen hyvinvointia liikkumisella 

Toteutus 2.

I osa:

25.10. klo 8.15-9.45

Laaja-alainen hyvinvointiosaaminen ja hyvinvointitaitojen opetus sekä hyvinvointia edistävä moniammatillinen yhteistyö

II osa:

1.11. klo 8.15-9.45

Positiivisen psykologian ja arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan periaatteet sekä motivaation, voimavarojen ja hyvän vahvistaminen

III osa:

8.11. klo 8.15-9.45

Mielen hyvinvointia liikkumisella 

Keväällä 2022 Iloliike-koulutukset toteutettiin viidessä osiossa 45 minuutin pituisina kokonaisuuksina.

Lisätietoja

Anu Kangasniemi

Anu Kangasniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358406847006 anu.kangasniemi@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot