Hanna-Mari Peotta

Asiantuntija

Strateginen tietotuotanto Puhelin +358504325494 Sähköpostiosoite hanna-mari.peotta@jamk.fi Osoite Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

Hanna-Mari tarkastelee liikuntaa ja liikkumista sosiaalipsykologisten linssien läpi. Arviointitutkimusten aihepiirit liittyvät liikunnan sosiaalisiin aspekteihin, kuten monikulttuuriseen liikuntaan, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen. Hanna-Mari on tehnyt myös terveysliikuntahankkeisiin ja Liikkuva koulu -ohjelmaan liittyvää seuranta- ja arviointitutkimusta. Muita selvitysten aihepiirejä ovat olleet pyöräilyn olosuhteet, järjestötoiminta ja lasten matalan kynnyksen liikuntatoiminta. Tiedonkeruumenetelmistä osaamista on kertynyt haastatteluista, fokusryhmähaastatteluista, kyselyistä ja osallistuvasta havainnoinnista.

Hyvää tarkoittavat muurit – onko niitä?

Sanan ”kotoutuminen” käyttäminen liikuntapolitiikan argumenttina on hyvistä tarkoitusperistään huolimatta mutkikasta. Yhtäältä sen käyttö vaatii täsmennystä ja toisaalta siitä pitäisi luopua kokonaan, kirjoittaa Hanna-Mari Peotta.

Lue lisää