Antti Blom

Ohjelmajohtaja

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu Puhelin +358403487316 Sähköpostiosoite antti.blom@oph.fi Osoite Liikkuva koulu, Opetushallitus, PL 38, 00531 Helsinki

Antin vastuulla on neljään valtakunnalliseen ohjelmaan (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Fiksusti kouluun) liittyvien kansallisen tason verkostojen johtaminen yhteistyössä ohjelmatiimien kanssa. Johtamista toteutetaan Opetushallituksessa ja Helsingissä olevan kahdeksan henkilön tiimin ja laajojen yhteistyöverkostojen avulla. Ohjelmiin liittyviä toimenpiteitä ovat:  1) toimijoiden avustukset, 2) toimijoiden valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen tuki, 3) ohjelmien toimenpiteiden tutkimus ja seuranta. Osa-alueet voivat olla osittain, kokonaan tai ei ollenkaan ohjelman itse toteuttamia. Onnistumisen kokemuksia Antti saa työssään monimutkaisten yhteistyön ongelmien ratkaisemisesta tai edes niiden lieventämisestä. Vapaa-ajallaan Antti edistää mieluiten lastensa liikuntaa.

Antti Blom