Liikunnan ja hyvinvoinnin tietoalusta ja toimintaprosessi Keski-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen tietopohjaa sekä tiedolla johtamista Keski-Suomen maakunnassa ja kunnissa.

Hankkeessa selvitetään, millaisen tiedon varassa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä suunnitellaan ja ohjataan. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnissa tarkastellaan erityisesti liikunnan ja arkiliikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Hankkeessa rakennetaan visuaalinen tietoalusta liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi. Tietoalustaan kootaan keskisuomalaisten kuntien liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä koskevia tutkimus- ja seurantatietoja sekä kuntien väestö- ja elinvoimaisuustilastoja. Tietoalustan käyttöä osana kuntien hyvinvointikertomustyötä pilotoidaan valituissa keskisuomalaisissa kunnissa.

Prosessin tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuntien hyvinvoinnin strategisessa suunnittelussa ja maakunnan hyvinvointityön koordinoinnissa. Hanke on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Yhteistyö

  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO)
  • Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus
  • Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja

Turpeinen Salla

Tutkija

Puhelin 020 762 9525
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kunnallinen liikuntatoiminta, liikuntajärjestöt ja urheiluseurat, liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, liikunnan hankeseuranta ja -arviointi

 

 
Jaa sivu: