Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvointityön tueksi

Hankkeessa selvitetään, millaisen tiedon varassa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä suunnitellaan ja ohjataan. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnissa tarkastellaan erityisesti liikunnan ja arkiliikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Syksyllä 2019 Keski-Suomen liiton rahoittamassa pilottihankkeessa on kehitetty visuaalista tietoalustaa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi. Tämän kuntien käyttöön tarkoitetun työkalun nimi on Kunta-Virveli. Kunta-Virveliin kootaan keskisuomalaisten kuntien liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä koskevia tutkimus- ja seurantatietoja sekä kuntien väestö- ja elinvoimaisuustilastoja. Virvelin käyttöä osana kuntien hyvinvointikertomustyötä pilotoidaan valituissa keskisuomalaisissa kunnissa.

Prosessin tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuntien hyvinvoinnin strategisessa suunnittelussa ja maakunnan hyvinvointityön koordinoinnissa. Hanke on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kunta-Virvelin pilottiversio on avattu toistaiseksi kaikkien avoimesti tarkasteltavaksi.

Kunta-Virvelin pilottiversio

Yhteistyö

  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO)
  • Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus
  • Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja

Turpeinen Salla

Tutkija

Puhelin 040 773 2363
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kunnallinen liikuntatoiminta, liikuntajärjestöt ja urheiluseurat, liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, liikunnan hankeseuranta ja -arviointi

 

 
Jaa sivu: