Materials

You can search for materials published by LIKES Research Centre by writing the author’s name or the title. You can also browse the materials according to the author, year, title, language or categories.

Post-it

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden vuoden 2020 toiminnan tulokset

Tarkiainen, E., Turunen, M. & Kukko, T. 2022. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden vuoden 2020 toiminnan tulokset. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisu on ladattavissa Theseus-tietokannassa.

Elina Tarkiainen, Marianne Turunen & Tuomas Kukko

23.11.2022 Open

Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella

Turunen M., Hakamäki M. & Laine K. 2022.Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 413. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Selvitys on julkaistu Theseus-tietokannassa.

Marianne Turunen, Matti Hakamäki & Kaarlo Laine

11.8.2022 Open

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten valtakunnallinen ja alueellinen jakautuminen

Turunen, M., Kukko, T., Inkinen, V., Turpeinen, S. & Laine, K. 2022. Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten valtakunnallinen ja alueellinen jakautuminen. Tutkimustiivistelmä. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Tutkimustiivistelmä on julkaistu Theseus-tietokannassa.

Marianne Turunen, Tuomas Kukko, Virpi Inkinen, Salla Turpeinen & Kaarlo Laine

31.5.2022 Open

Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. 2022. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 401.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Download publication

Katariina Kämppi, Piritta Asunta & Tuija Tammelin

10.3.2022 Open

Finland’s Report Card 2022 on Physical Activity for Children and Youth

Finland’s Report Card 2022 on Physical Activity for Children and Youth. 2022. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 407. JAMK University of Applied Sciences.

Download publication

Katariina Kämppi, Piritta Asunta & Tuija Tammelin

10.3.2022 Open

Monipuolistuva liikunta – erilaiset liikkujat

Monipuolistuva liikunta – erilaiset liikkujat. Arviointitutkimus kehittämisavustuksesta Maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla 2011–2019.

Download publication

Hanna-Mari Peotta, Virpi Inkinen & Kaarlo Laine

7.3.2022 Open

Utbildning till välmåendetutor. Välbefinnande genom kamratverksamhet. Handbok för utbildare

Anu Kangasniemi

11.2.2022 Open

Hyvinvointia vertaistoiminnan avulla. Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirja

Anu Kangasniemi

23.9.2021 Open

Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti.

Arja Sääkslahti, Anette Mehtälä ja Tuija Tammelin (toim.)

15.9.2021 Open

Liikkuen matikkaa. Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen

Sirpa Sneck, Heidi Syväoja, Piritta Asunta & Tuija Tammelin

27.5.2021 Open

Liikuntabreikit. Opettajan opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen

Heidi Syväoja, Piritta Asunta, Henna Haapala, Sirpa Sneck & Tuija Tammelin

27.5.2021 Open

Hallitustyöskentely urheilun lajiliitoissa

Kati Lehtonen & Jari Stenvall

12.4.2021 Open