Arvopohjainen ohjausmalli liikuntaneuvonnan työkaluksi

Kehittämishanke 2014 - 2015

Liikuntaneuvontaan on kaivattu työkalua, jolla voidaan auttaa asiakkaita löytämään sisäisen motivaation elämäntapamuutoksiin ja jokaisen omaan arkielämään sopivan tavan liikkua.

Kehittämishankkeessa tuotetaan liikuntaneuvontaan käytännön malli, joka perustuu arvopohjaiseen lähestymistapaan. Malli tarjoaa konkreettisia työvälineitä, menetelmiä ja harjoituksia liikunnan neuvonta- ja ohjaustilanteisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää liikunta-alan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten neuvonta- ja motivointitaitoja.

Arvopohjainen ohjausmalli perustuu asiakkaan omiin arvoihin, tarpeisiin, toiveisiin ja käsitykseen hyvästä elämästä. Käytännössä neuvonta- ja ohjausprosessissa tuetaan asiakkaan omaa sisäistä motivaatiota ja käyttäytymisen muutosta asiakkaan omien arvojen avulla. Tavoitteena on käyttäytymisen muutosten sisäistyminen uudenlaisina ajattelutapoina ulkoisten ohjeistusten ja suositusten noudattamispyrkimysten sijaan.

Arvopohjainen ohjausmalli haastaa myös ammattilaisen pohtimaan sitä, mikä on hyvää ammattietiikkaa ja miten tunnistaa omat arvonsa ohjaustilanteissa silloin, kun pyrkimyksenä on vaikuttaa toisen henkilön käyttäytymiseen.

Malli perustuu tutkimusnäyttöön arvopohjaisen lähestymistavan hyödyistä fyysisen aktiivisuuden ja muiden terveyden kannalta myönteisten elintapamuutosten edistämisessä.

Kehittämishankkeessa hyödynnetään ja sovelletaan tutkimustuloksia, joita on saatu ryhmämuotoisessa elämäntapainterventiossa. Hankkeen pilottikokeiluissa tutkimuksessa kehitettyä mallia testataan erityisesti yksilöohjaustilanteissa.

Kehittämishankkeessa yleistajuistetaan ja hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tutkimustietoa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Kangasniemi Anu

Tutkija, psykologi (toimivapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta-, urheilu- ja terveyspsykologia; liikuntapedagogiikka; hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

 

 
Jaa sivu: