Yhteisöllisyyttä ja iloa

Liikkuva koulu tukee henkilökunnan osallisuutta

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntaohjelmien yhteisessä Liikkuen läpi elämän -seminaarissa 20.–21.3. julkaistaan tutkimustuloksia henkilökunnan osallisuuteen liittyvistä kokemuksista Liikkuvissa kouluissa. Tulosten mukaan koulujen henkilökunnan osallisuutta vahvistavat yhteisöllisyys, työn uudet sisällöt, vuorovaikutus, koko henkilökunnan huomiointi, henkilökunnan hyvinvointi sekä kielteisistä kokemuksista ja tunteista keskustelu.

Liikkuva koulu -ohjelman keskiössä ovat oppimisen tukeminen, osallisuus sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Ohjelmassa on kiinnitetty paljon huomiota oppilaiden osallisuuteen. Henkilökunnan osallisuus on tärkeää sekä henkilökunnan hyvinvoinnin että välillisesti myös oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.

Henkilökunnan osallisuutta vahvistavat tekijät

Koulujen henkilökunta kokee Liikkuva koulu -toiminnan vahvistaneen erityisesti yhteisöllisyyttä koulussa. Lisäksi toiminta on tuonut uutta sisältöä työhön, uusia toimintatapoja opetukseen ja uusia rooleja kouluyhteisössä. Liikkuva koulu nähdään mahdollisuutena lisätä henkilökunnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa.

- Nämä ovat tärkeitä koulun henkilökunnan osallisuuden kannalta, tutkija Katja Rajala LIKES-tutkimuskeskuksesta painottaa.
- Liikkuva koulu -seminaariosallistuja kuvasi osallisuuden kokemuksiaan osuvasti: ”Yhteinen hyvä pöhinä on lisääntynyt; samoin hymy työyhteisön jäsenten kasvoilla.”

Kouluissa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti koko henkilökunnan huomioimiseen, henkilökunnan liikkumismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä kielteisistä kokemuksista ja tunteista keskusteluun.

- Kouluissa esimerkiksi koulusihteerit ja koulunkäynninohjaajat kokevat jonkin verran ulkopuolisuutta, vaikka he hoitavat paljon Liikkuvaan kouluun liittyviä tehtäviä, Katja Rajala selventää.
- Liikkuva koulu -toiminnassa voitaisiin huomioida paremmin myös henkilökunta, sillä tulosten mukaan alle 40 prosenttia koulun työntekijöistä kokee, että heidän hyvinvointiaan ja liikkumistaan tuetaan. Kouluissa toivotaan myös Liikkuvaan kouluun liittyvää täydennyskoulutusta.

Opettajien osallisuuden kokemukset voivat olla myös kielteisiä, esimerkiksi kun työ kasaantuu yhdelle henkilölle ja muita on vaikea saada mukaan. Osa henkilökunnasta kokee Liikkuvan koulun itselleen vieraaksi. Osallisuuden kannalta on tärkeää, että myös kielteiset asenteet hyväksytään, tuodaan esiin ja niistä keskustellaan.

Tutkimuksessa on hyödynnetty aineistoina Liikkuvan koulun henkilökuntakyselyä (2017, n=3 732), Liikkuvan koulun nykytilan arviointia (2015–2018, n=1 599 koulua) sekä valtakunnallisen Liikkuva koulu -seminaarin ennakkotehtävän vastauksia (2017).

Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana 86 % kouluista

Liikkuva koulu -ohjelma on vuonna 2010 käynnistynyt valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuvassa koulussa on mukana 86 % Suomen peruskouluista, 90 % peruskoulujen oppilaista ja 95 % Manner-Suomen kunnista. Koulut voivat rekisteröityä mukaan ohjelmaan maksutta. Kukin koulu ja kunta toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuvia kouluja tukee laaja monialainen verkosto, ohjelmaa johtavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sitä koordinoi LIKES-tutkimuskeskus. Tällä hallituskaudella Liikkuva koulu -ohjelma on myös osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta.

Lisätietoja

Alkuperäisjulkaisu: Katja Rajala, Katariina Kämppi, Virpi Inkinen ja Kaarlo Laine: Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena. LIKES-tutkimuskeskus 2018.

Diaesitys Slidesharessa

Rajala Katja

Tutkija

Puhelin 040 065 8003
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunnan edistämiseen liittyvien hankkeiden seuranta ja arviointi, koulupäivän aikainen liikkuminen, nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema, lasten ja nuorten osallisuus, hanketuki

  

Moilanen Noora

Viestintäpäällikkö, Liikkuva koulu

Puhelin 050 469 8178
Sähköpostiosoite
Osoite Opetushallitus, PL 38 (Hakaniemenranta 6,) 00531 Helsinki
 
Jaa sivu: