Matalan kynnyksen liikunta kasvussa urheiluseuroissa

Urheiluseurat tarjoavat yhä useammin helposti aloitettavaa ja monenkuntoisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntaa. Tämä selviää tuoreesta julkaisusta, jossa arvioidaan vuoden 2015 seuratukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain seuratukea urheilu- ja liikuntaseuroille. Tukimuodon arviointi antaa tietoa tukea saaneiden urheiluseurojen toiminnan kehittymisestä.

– Seuratukea saaneet seurat tähtäsivät toimintansa kehittämiseen monin eri keinoin. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien edistäminen oli hyvin yleinen hankkeiden tavoite, kertoo raportin laatinut Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Suurin osa tuesta työntekijöiden palkkaamiseen

Seuratukea jaettiin tänä vuonna 4 375 000 euroa. Seuroille myönnettiin vuonna 2015 myös 550 000 euroa työllisyyttä edistäville liikunnan hankkeille. LIKES-tutkimuskeskus arvioi seuratoiminnan kehittämistukea saaneita hakemuksia.

Tukea myönnettiin 408 hankkeelle. Edelliseen vuoteen verrattuna hankkeiden määrä kasvoi kolmellakymmenellä. Tukea haettiin lähes tuhannelle hankkeelle. Reilu puolet hankkeista (217 kpl) sai tukea työntekijän palkkaamiseen (keskimääräinen tuki noin 14 000 €). Loput hankkeet (191 kpl) saivat tukea seuran toiminnalliseen kehittämiseen (keskimääräinen tuki noin 6 900 €).

Yleisimpiä hankkeiden tavoitteita olivat:

Seuratuki 2015

Tuetuissa hankkeissa yleisimmät lajit olivat jalkapallo, yleisurheilu, voimistelu ja hiihto. Yhteensä tukea myönnettiin 84 lajin toimintaan.

– Hankehakemukset vastasivat pääosin ministeriön asettamia kriteerejä. Tuen avulla seuroilla on mahdollisuus tarjota entistä monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, Pyykönen toteaa.

Lisätietoja

Janne Pyykönen 2015. Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 308.

Tiivistelmä tuettujen hankkeiden hakemusarvioinnista

(Tiivistelmän sivun 5 kuviota korjattu 1.12.2015.)

Janne Pyykönen, LIKES-tutkimuskeskus. janne.pyykonen (at) likes.fi, p. 020 762 9543

Hentunen Johanna

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

 

 
Jaa sivu: