Seuratuella edistetään lasten ja nuorten liikuntaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on jälleen haettavissa. Seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Tuoreen LIKESin selvityksen mukaan yleisimmät tavoitteet seuratukihankkeissa vuosina 2016–2017 olivat jäsenmäärän kasvattaminen, uusien harrastajaryhmien perustaminen, seuratoimijoiden kouluttaminen sekä yhteistyön lisääminen koulujen ja päiväkotien kanssa.
Selvityksen arvion mukaan seuratukihakemusten laatu näyttäisi viime vuosina heikentyneen. Seuratuen hakemista ei pitäisi ajatella vain hankehakemuksen tekemisenä, vaan ihannetilanteessa hakemus rakentuisi osaksi laajempaa seuran kehittämistyötä.

- Entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota seuratuen avulla kehitettävien toimintojen vakiinnuttamisen suunnitteluun, toteaa arvioinnin tehnyt Lari Metsälä LIKES-tutkimuskeskuksesta.

- Hakijan on perehdyttävä hakuohjeisiin huolella ja panostettava hakemuksen tekemiseen, jotta seurassa suunnitellut toimenpiteet välittyvät hakemusten arvioitsijalle. Tukea ja apua seuratoiminnan kehittämiseen saa liikunnan aluejärjestöjen ja liittojen seurakehittäjiltä, korostaa ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Haettavissa olevan avustussumman suuruus on 2 500–15 000 euroa vuodessa. Seuratukeen on varattu 4 miljoonaa euroa. Edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2018 talousarviossa.

Seuratukea haetaan sähköisesti, ja haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avataan 13.11.2017 ja se päättyy 15.12.2017.

Lisätietoja

Uusi julkaisu: Seuratoiminnan kehittämistuki 2016-2017

- Lari Metsälä (raportti), p. 050 5608765

- ylitarkastaja Sari Virta (seuratuen hakeminen), p. 02953 30377

Lisätietoja avustuksesta ja hakuohje

Turpeinen Salla

Tutkija

Puhelin 040 773 2363
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kunnallinen liikuntatoiminta, liikuntajärjestöt ja urheiluseurat, liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, liikunnan hankeseuranta ja -arviointi
 
Jaa sivu: