Seura palkkaa ammattilaisen

Onnistumisen välineet uudesta työkirjasta

Urheilu- ja liikuntaseurojen käyttöön on luotu työkirja, jonka tarkoituksena on auttaa seuroja onnistuneen palkkauksen toteuttamisessa. Työkirja saattelee urheiluseuran kuuden vaiheen läpi. Ensimmäiset kaksi keskittyvät seuran toiminnan kehittämiseen, seuraavat itse palkkaamiseen ja viimeinen toimintakulttuurin uudistamiseen. Tämän vuoksi työkirja soveltuu hyvin myös sellaisten seurojen käyttöön, joissa jo toimii ammattilaisia.

- Monessa urheiluseurassa haaveillaan omasta työntekijästä. Ammattilaisen toivotaan helpottavan seuran arkea tai parantavan toiminnan laatua. Usein koko seura hyötyy valtavasti jo yhdestä työntekijästä. Joskus taas palkkausprosessissa epäonnistutaan, jos esimerkiksi seurassa ei tiedetä oman toiminnan tarkoitusta, seuran hallitus ei ole tietoinen työnantajavelvoitteista, ammattilaisen tehtävänkuva jää epäselväksi tai työntekijä jää tyystin ilman tukea. Työkirja opastaa, miten nämä pulmat vältetään, toteaa KesLin seurakehittäjä Laura Härkönen.

Työkirjan neuvot perustuvat olemassa olevaan seuratuen arviointiaineistoon sekä seurakehittäjiltä ja muilta kokemusasiantuntijoilta koottuihin näkemyksiin. Lisäksi tarkasteltiin opasmateriaalia muilta yhdistystoiminnan alueilta.

- Kaikista keräämistämme kokemuksista, näkemyksistä ja kommenteista pyrittiin luomaan eheä prosessi, jossa ei ole mitään turhaa mutta kaikki tarvittava. Hankkeen aikana kävi ilmi, että seurakentällä on suuri tarve erilaisiin johtamisen ja organisoinnin menetelmiin, kertoo hanketta koordinoinut Outi Aarresola Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta.

Työkirja tarjoaa konkreettisia työkaluja palkkausprosessin eri vaiheisiin. Lisäksi työkirjaan on liitetty kompakti itsearviointimalli seuran käyttöön. Linkkikokoelmasta puolestaan löytää muita oppaita ja tietoa seuran tarpeisiin.

- Työkirjasta hyötyy varmasti ihan jokainen seura, kannustaa Laura Härkönen.

Työkirjaa ovat olleet toteuttamassa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, LIKES-tutkimuskeskus, Keski-Suomen Liikunta ry ja Valo ry. Työtä on rahoittanut pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaisun tiedot

Seura-ammattilaisen palkkaaminen – askeleet onnistumiseen. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, LIKES-tutkimuskeskus, Keski-Suomen Liikunta ja Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio Valo ry, 2016.
ISBN 978-952-5676-80-8

Lisätietoja

Työkirjaan liittyen: Seurakehittäjä Laura Härkönen, KesLi, p. 050 339 0459, laura.harkonen (at) kesli.fi
Hankkeesta: Outi Aarresola, KIHU, p. 040 672 5515,

Hentunen Johanna

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisuus liikunnan edistämisessä, kehittämishankkeet, verkostotyö
 
Jaa sivu: