Uusi tutkimushanke

Perheen vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kolmevuotiselle tutkimushankkeelle ”Fyysinen aktiivisuus elämänkulussa – perheen vaikutus kolmessa sukupolvessa” liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahoista. Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Tutkimuksessa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden muutoksia perheissä elämänkulun aikana. Hankkeessa tutkitaan kolmen sukupolven välisiä yhteyksiä liikunta-aktiivisuudessa ja paikallaanolossa sekä sitä, miten perheen sosioekonominen tilanne muovaa näitä yhteyksiä.

– Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että perhetaustalla on vaikutusta ihmisten liikuntakäyttäytymiseen. On mielenkiintoista päästä tutkimaan asiaa tarkemmin näin laajassa asetelmassa, erikoistutkija Xiaolin Yang LIKES-tutkimuskeskuksesta sanoo.

Tutkimus on osa laajaa LASERI-seurantatutkimusta (Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät), jossa tuoreimpaan 38-vuotisseurantatutkimukseen osallistuvat saman perheen kolmen sukupolven edustajat. LASERIa koordinoi Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus.

Tutkimushanketta rahoittaa vuonna 2019 myös Juho Vainion Säätiö, jonka tukea on käytetty fyysisen aktiivisuuden kiihtyvyysanturimittausten toteutukseen.

Lisätietoja

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Yang Xiaolin

Erikoistutkija

Puhelin 020 762 9523
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja terveys elämänkulussa, LASERI-tutkimus
 
Jaa sivu: