Nuoren sosiaalinen asema koulussa on yhteydessä liikkumiseen ja paikallaan oloon

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan sosiaalisen asemansa matalaksi kokevat nuoret liikkuivat vähemmän vapaa-ajallaan ja olivat koulupäivän aikana enemmän paikallaan.

Tutkimus tuotti kansainvälisestikin uutta tietoa nuorten kokeman sosiaalisen aseman ja kiihtyvyysanturilla mitatun liikkumisen määrän välisestä yhteydestä. Kouluyhteisössä syntyvään sosiaalisen aseman kokemukseen vaikuttavat muun muassa nuorten erilaiset ryhmäjäsenyydet ja ryhmien väliset sosiaaliset hierarkiat.

– Näiden kokemusten ymmärtäminen ja huomioiminen voi avata uudenlaisia näkökulmia nuorten liikkumisen lisäämiseen niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin, tutkija Katja Rajala LIKES-tutkimuskeskuksesta huomauttaa.

Nuorten näkökulmasta on tärkeää, että he pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia aktiviteetteja omissa vertaisryhmissään. Samalla erityisesti yläkoulut voisivat miettiä istumisen vähentämiseen erilaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka koskisivat koko kouluyhteisöä niin, että koulussa vallitsevat erilaiset hierarkiakokemukset eivät vaikuta osallistumiseen.

– Tällaiset kaikille yhteiset liikkumisen tavat aktivoivat parhaiten kaikkia nuoria, sosiaalisesta asemasta riippumatta. Parhaimmat ratkaisut syntyvät usein nuorten ja koulun aikuisten yhteistyöllä, Rajala toteaa.

Tutkimukseen osallistui 420 seitsemännen luokan oppilasta kahdeksasta koulusta, jotka sijaitsivat eri puolilla Suomea. Nuoret arvioivat kyselyssä subjektiivista sosiaalista asemaansa kymmenportaisen tikasmallin avulla. Nuorten reippaan liikunnan määrä ja paikallaanolon määrä mitattiin objektiivisesti kiihtyvyysantureiden avulla. Reipasta liikuntaa kertyi koko päivän aikana enemmän niille oppilaille, jotka kokivat oman sosiaalisen asemansa koulussa korkeaksi. Kokemus matalasta sosiaalisesta asemasta koulussa puolestaan oli yhteydessä koulupäivän aikaiseen liikkumattomaan aikaan, joka koulussa on pääosin istumista.

Lisätietoja

Rajala Katja

Tutkija

Puhelin 040 065 8003
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunnan edistämiseen liittyvien hankkeiden seuranta ja arviointi, koulupäivän aikainen liikkuminen, nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema, lasten ja nuorten osallisuus, hanketuki

Tutkimus on osa Liikkuva koulu -ohjelman seurantaan liittyvää väitöstutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää nuorten koulupäivän aikaista liikkumista, subjektiivista sosiaalista asemaa ja osallisuutta yläkouluissa.

Taustamateriaali

Alkuperäisartikkeli: Rajala K., Kankaanpää A., Laine K., Itkonen H., Goodman E. & Tammelin T. 2018. Associations of subjective social status with accelerometer-based physical activity and sedentary time among adolescents. Journal of Sport Sciences.

 
Jaa sivu: