Tutkimustuloksia Liikkuvista kouluista 2013-2015

Etenkin vähän liikkuvien yläkoululaisten aktiivisuus lisääntynyt

Educa-messuilla Helsingissä julkaistaan kyselytutkimusten tuloksia Liikkuvista kouluista. Etenkin vähän liikkuvien yläkoululaisten liike lisääntyi kaksi vuotta kestäneen seurannan aikana.

Tunti päivässä?

Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden perussuositus on tunti liikuntaa päivässä. Liikkuvien koulujen oppilailta kysyttiin, kuinka monena päivänä viikossa liikut vähintään tunnin. Riittävän aktiivisten päivien määrä lisääntyi ohjelmavaiheen aikana, eli ”tunti päivässä” toteutui entistä useampana viikonpäivänä. Suurin muutos tapahtui ryhmässä, jossa tuntiin päivässä ei ylletty koskaan tai vain yhtenä päivänä viikossa.

- Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Kouluterveyskyselyssä: kaikkein vähiten liikkuvien peruskoululaisten osuusa on viime vuosina laskenut, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin kertoo.

Välitunneista aktiivisempia

Suomalaiset alakoululaiset viettävät välituntinsa lähes poikkeuksetta ulkona. Yläkoulussa kulttuuri muuttuu, ja vain noin puolet menee välitunnilla ulos. Kahden vuoden aikana kaikki välitunnit sisällä viettävien yläkoululaisten osuus puolittui Liikkuvissa kouluissa. Samalla vähiten liikkuvien yläkoululaisten välituntiaktiivisuus lisääntyi. Ulkoilu välitunneilla lisää tavallisesti aktiivisuutta, minkä lisäksi Liikkuvissa kouluissa on lisätty aktiivisten välituntien mahdollisuuksia myös sisätiloissa: esimerkiksi avattu liikuntasaleja välituntikäyttöön, hankittu auloihin pingispöytiä ja tanssipelejä sekä annettu oppilaiden käyttöön erilaisia liikuntatiloja.

- Koulun toimintakulttuurissa tapahtuu selkeä muutos siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Muutos ei ole oppilaiden hyvinvoinnin kannalta pelkästään positiivinen. Näyttäisi siltä, että Liikkuvien koulujen toimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa yläkoulujen toimintakulttuuriin, muuttaa koulupäiviä aktiivisemmiksi ja viihtyisämmiksi, arvioi ohjelmajohtaja Antti Blom Liikkuva koulu -ohjelmasta.

- Ilahduttavaa on, että muutoksia tapahtui seuranta-aikana erityisesti vähiten liikkuvien yläkoululaisten osalta. Tätä kohderyhmää on pidetty liikunnanedistämistyössä usein kaikkein haasteellisimpana.

Oppilaiden osallistuminen

Oppilaat osallistuvat oman koulunsa aktiviteettien suunnitteluun vielä varsin vähän. Oppilaiden osallistuminen yleistyi Liikkuvissa kouluissa kahden vuoden aikana roimasti, mutta yhä alle puolet oppilaista kokee pystyvänsä vaikuttamaan koulun tilojen ja piha-alueiden käyttöön, välituntitoimintaan tai erilaisiin teemapäiviin, retkiin ja juhliin.

- Oppilaiden osallisuus on yksi Liikkuva koulu -ohjelman keskeisistä periaatteista. Oppilaiden osallisuus on myös hyvin keskeisesti uusien, syksyllä 2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien perusteissa, joiden oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen oppilaasta aktiivisena toimijana.

Tulokset perustuvat oppilaskyselyihin, joilla seurattiin muutoksia oppilaiden fyysisessä aktiivisuudessa ja koulun aktiviteettien suunnitteluun osallistumisessa kahden vuoden aikana. Oppilaskysely toistettiin keväällä 2013, 2014 ja 2015. Kyselyyn vastasi 2 630 oppilasta luokilta 4–9. Mukana oli yhteensä 24 Liikkuvaa koulua 13 eri kunnasta. Liikkuvia kouluja on tutkittu monilla eri menetelmillä, ja tuloksia raportoidaan lisää kevään 2016 aikana.

Lisätietoja

Tiivistelmä, diaesitys ja liiteaineisto: www.liikkuvakoulu.fi/muutoksia2015

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Blom Antti

Ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu

Puhelin 040 348 7316
Sähköpostiosoite
Osoite Opetushallitus, PL 38 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki

 

 
Jaa sivu: