Uusi julkaisu monikulttuurisesta liikunnasta

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja -sarjassa on julkaistu uusi seurantaraportti Monikulttuuriset liikuntahankkeet. Vuosien 2015–2016 hankeseurannan tuloksia (Sanna Pasanen & Kaarlo Laine 2017).

Raportissa kuvataan kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuosina 2015 ja 2016 saaneiden hankkeiden käytäntöjä, tuloksia, onnistumisia ja ongelmia.

Hankeavustuksen avulla järjestetään hankkeiden omaa liikuntatoimintaa sekä tuetaan maahanmuuttajien osallistumista kunnan ja paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen jo olemassa olevaan liikunnalliseen perustoimintaan. Myös maahanmuuttajien omaehtoista liikkumista ja hyötyliikuntaa tuetaan. Hankkeiden seurannasta on vastannut LIKES-tutkimuskeskus.

Raportista löytyy esimerkkejä monikulttuurisen liikunnan toimintamuodoista niin vastaavan kaltaisia toimintoja suunnitteleville kuin vanhoja käytäntöjä uudistaville. Raportti voi tarjota näkökulmia myös laajemmin liikunnan yhdenvertaisuusasioihin tai matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. Myös tieteentekijät saattavat saada raportin käytännöllisestä sisällöstä tukea omiin johtopäätöksiinsä ja päätöksentekijät puolestaan pystyvät seurannan avulla näkemään kehittämishankekokonaisuuden laajemmin.

Raportin voit ladata pdf-muodossa LIKESin julkaisuhakemistosta.

Lisätietoja

 
Jaa sivu: