Lisää liikuntaa koulupäivään eri puolilla maailmaa

Lasten ja nuorten liikunta – tai pikemminkin liikunnan puute – on havaittu kasvavaksi terveysriskiksi maailmanlaajuisesti kehittyneissä maissa. Eri maissa on etsitty keinoja lisätä lasten ja nuorten liikuntaa ja muuttaa arkea aktiivisemmaksi. Myös lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksella on yhteisiä tavoitteita maailmanlaajuisesti. Miten mitata luotettavasti fyysisen aktiivisuuden määrää ja laatua? Mitkä asiat ovat yhteydessä lasten ja nuorten liikkumiseen? Miten liikkuminen on yhteydessä esimerkiksi oppimiseen, kaverisuhteisiin, kouluviihtyvyyteen tai lapsen kehitykseen? Miten aktiivisuutta voitaisiin lisätä koulupäiviin, kun lapset ja nuoret viettävät suuren osan päivästään koulussa, koulu perinteisesti on kannustanut hiljaa paikallaan istumiseen ja koulu kuitenkin tavoittaa koko ikäluokan?

Liikkuva koulu

Kansainvälinen tutkijakonsortio on julkaissut vertailun Suomen, Irlannin, Puolan ja Yhdysvaltain Arizonan tavoista edistää lasten ja nuorten liikuntaa koulupäivän aikana. Vertailu on julkaistu vertaisarvioidussa Quest-lehdessä. Myös The Guardian on tehnyt aiheesta jutun lasten ylipainon ehkäisyn näkökulmasta.

– Suomesta mukana on valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma, joka on tällä hetkellä Suomen hallituksen kärkihanke, Tuija Tammelin kertoo. – Kansainvälisesti arvioiden Liikkuva koulu -ohjelma on moneen muuhun maahan verrattuna kokonaisvaltaisin ja laajin ohjelma, joka tavoittaa yli puolet Suomen peruskoululaisista.

Tutkijakonsortio korostaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä lasten ja nuorten liikunnan lisäämisessä tulevaisuudessa.

Alkuperäisartikkeli / abstrakti

Liikkuva koulu -ohjelma

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: