Uutuusjulkaisu

Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli

Julkistustilaisuus 17.9.2015 klo 12-15
Jyväskylä, Vanhan Juomatehtaan auditorio (Jyväskylän Yritystehdas, Vapaudenkatu 25)

Nuorten vaihtoehtoliikuntaa tutkineen LIMU-hankkeen tutkijoiden toimittama ”Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli” -kirjoituskokoelma julkaistiin Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja -sarjassa 17.9.2015.

Kirjassa tarkastellaan vaihtoehtoliikuntaa, jota on usein nimitetty myös elämäntapaliikunnaksi. Vaihtoehtoliikunta on liikuntatieteissä vakiintunut käsite sellaiselle liikkeelle, jossa korostuvat elämäntyylilliset valinnat, ilo, kokemuksellisuus ja ilmaisu. Parkourin, skeittauksen, scoottauksen ja longboardingin kaltaiset liikunnalliset lajit tarjoavat ideologisia ja käytännöllisiä vaihtoehtoja valtavirtaurheilulle ja sen arvoille: kilpa- ja tulosurheilulle, ”kansanliikunnalle” sekä kaupalliselle liikuntakulttuurille.

Kirjan analyyseissa vaihtoehtoliikuntaa ja sen kytköksiä nuoruuteen tutkineet kirjoittajat pohtivat muun muassa tarkastelemansa ilmiön nuorisokulttuurisia ulottuvuuksia ja yhteisöllisiä merkityksiä, lajitietoisuuden ylläpitämistä ja välittämistä, toimintaan liittyviä toimijayhteisöjen sisäisiä ja välisiä ristiriitoja sekä vaihtoehtoisuuden ajoittaista antautumista valtavirralle: markkinayhteiskunnan ja kilpaurheilun toimintalogiikoille.

Kolmivuotinen, vuoden 2015 kesällä päättynyt Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat (LIMU) -hanke on laajin suomalaisten nuorten vaihtoehtolajeihin ja uusiin liikuntamuotoihin pureutunut tutkimus. Itä-Suomen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa on tarkasteltu nuorten liikkumista nuorisotutkimuksellisella otteella, nuorisokulttuurien näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet kymmenen verrattain uuden ja perinteisestä järjestäytyneestä lajitoiminnasta erottautuvan vaihtoehtolajin (mm. skeittaus, parkour, katutanssi, roller derby) nuoret harrastajat. Tutkimuksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tilaisuuden ohjelma

12:00  Tervetuliaissanat
12:10  Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto: Liikunnan monimuotoistuvat tilat, tavat ja merkitykset
12:40  Mikko Piispa, Nuorisotutkimusverkosto: Elämäntapalajit, huippu-urheilu ja suomalainen urheiluliike
13:10  Santeri Sihvonen: Tutkijapuheenvuorot skeittarin silmin
13:30  Tauko
13:45  Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus: Liikettä koulun tiloissa
14:15  Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto: Vaihtoehtolajit ja eetokset, säröt ja instituutiot
14:45-15:00 Loppukeskustelu 

Kolmivuotinen, vuoden 2015 kesällä päättynyt Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat (LIMU) -hanke on laajin suomalaisten nuorten vaihtoehtolajeihin ja uusiin liikuntamuotoihin pureutunut tutkimus. Itä-Suomen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa on tarkasteltu nuorten liikkumista nuorisotutkimuksellisella otteella, nuorisokulttuurien näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet kymmenen verrattain uuden ja perinteisestä järjestäytyneestä lajitoiminnasta erottautuvan vaihtoehtolajin (mm. skeittaus, parkour, katutanssi, roller derby) nuoret harrastajat. Tutkimuksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

  • Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 8420501, veli.liikanen (at) mamk.fi
  • Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto, anni.rannikko (at) uef.fi
  • Annaleena Aira, LIKES,

Sisällysluettelo

Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli

ESIPUHE

TÄSTÄ JULKAISUSTA JA SEN AIHEPIIRISTÄ: LAJIEN SYNTY?

I VAIHTOEHTOLIIKUNTA JA SEN LAJIYHTEISÖT ALAKULTTUURISINA EROTTAUTUMISINA

Rullalautailukulttuuri: Yhteisöllistä liikuntaa ja yksilöllistä luovuutta (Taru Heikkilä, Mikkelin ammattikorkeakoulu)

Valtavirta peesaa, aito harrastaja keksii itse: Skeittaus- ja lumilautapaikkojen autenttisuus (Tyler Dupont, University at Buffalo, New York & Anna-Liisa Ojala)

Alakulttuurisymboliikkaa ja sen paradokseja internetin tuottamassa vaihtoehtoliikuntajulkisuudessa (Päivi Harinen & Pasi Torvinen)

II VAIHTOEHTOLIIKUNTAYHTEISÖT ERILAISINA VUOROVAIKUTUSTODELLISUUKSINA

Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika (Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto)

Jotain vanhaa, jotain uutta – jotain yhteistä, jotain erilaista? (Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto & Pasi Torvinen, Itä-Suomen yliopisto)

Virtuaalivertaisuus ja lajisosialisaatio - Internet vaihtoehtoliikuntaharrastukseen liittyvän tiedonjakamisen ja sosiaalisen oppimisen maailmana (Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto & Pasi Torvinen, Itä-Suomen yliopisto)

III VAIHTOEHTOLIIKUNTA KAMPPAILUJEN KENTTINÄ

Parkour ja kaupunkitilan haltuunotto (Sirpa Tani, Helsingin yliopisto & Lieven Ameel, Tampereen yliopisto)

Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys – neuvotteluja kaupunkitilan äänimaisemista (Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto)

Koulun tiloissa (Katja Rajala, Johanna Paukku & Kaarlo Laine, LIKES-tutkimuskeskus)

Taitavuuden hierarkiat vaihtoehtolajien ohjaussuhteissa (Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto & Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu)

IV VAIHTOEHTOLIIKUNTA SUHTEINA JA SUHTAUTUMISINA (KILPA)URHEILUUN

Elämäntapalajit, huippu-urheilu ja suomalainen urheiluliike (Mikko Piispa, Nuorisotutkimusverkosto)

Liikuntakansalaisuus vaihtoehtolajeissa (Hanna Kuninkaanniemi, Mikkelin ammattikorkeakoulu & Jussi Ronkainen, Mikkelin ammattikorkeakoulu)

Institutionaalistumisia vaihtoehtolajeissa (Veli Liikanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu)

Lumilautailu – kaupallistuneesta kapinasta trendiurheiluksi (Riitta Hänninen, Jyväskylän yliopisto)

EPILOGI: MONIMUOTOISTUVA NUORISOLIIKKUMINEN – LAAJENEVA TUTKIMUS (Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto)​

Kirjan verkkojulkaisu

Kirjan on ladattavissa pdf-muodossa LIKESin verkkosivuilla.

Painetun kirjan tilaukset

Koskinen Terhi

Toimistosihteeri

Puhelin 020 762 9533
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

 

 
Jaa sivu: