Seurantaa ja arviointia kehitettävä

liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän tueksi

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmässä on vielä kehitettävää, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen ja valtion liikuntaneuvoston teettämistä selvityksistä.

Selvityksiin vastanneiden (n=107) liikuntajärjestöjen mukaan valtionavustuskriteereitä on selkeytettävä ja yhdenmukaistettava, erilaisten järjestöjen toiminnan sisältöjä huomioitava paremmin ja päätöksentekoprosesseja tehtävä läpinäkyvämmiksi.

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmä on kuitenkin kokonaisuus, jota selvitysten mukaan ei voida kehittää yhtä osa-aluetta parantamalla.

– Meillä on aukkoja päätöksentekoa tukevassa tietopohjassa mutta myös haluttomuutta pohjata päätöksentekoa ylipäätään tietoon. Järjestöjen ja ministeriön oma kehityshalukkuus on ratkaisevaa, painottavat selvitysten tekijät, erikoistutkija Jarmo Mäkinen KIHUsta ja tutkija Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Selvityksissä tuodaan esille järjestöjen näkemyksiä valtionavustusjärjestelmän kehittämisestä ja toiminnan nykytilasta suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi esitetään laajempia liikunnan kansalaistoimintaan liittyviä seurannan ja arvioinnin kehittämistarpeita ja ratkaisuehdotuksia.

– Hakuprosessin digitalisointi on avainasemassa sekä päätöksenteon kannalta että tietopohjan vahvistamiseksi, Jarmo Mäkinen korostaa.

Selvitysten toteuttamisesta vastasivat LIKES-tutkimuskeskus ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Aineisto koostui kahdesta kyselystä, jotka tehtiin valtionavustusta saaville valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille vuosina 2014 ja 2015.

Alkuperäisjulkaisut

Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen arvioinnin kehittäminen ja lajiliittokysely. KIHUn julkaisusarja nro 50.

Lehtonen & Mäkinen 2015. Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 310.

Lisätietoja

Lehtonen Kati

Tutkija

Puhelin 0400 932 737
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kansalais- ja järjestötoiminta, liikuntapolitiikka, liikunnan valtionavustusjärjestelmät, huippu-urheilu ja -valmennus, seuranta ja arviointi, seuratuki

Jarmo Mäkinen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, p. 050 5702235,

 
Jaa sivu: