Liikunta lapsena voi kantaa pitkälle

Lapsuuden liikunta-aktiivisuus yhteydessä ansiotuloihin nelikymppisenä

Liikunnan yhteydet muun muassa terveyteen, oppimiseen ja vireystilaan ovat laajalti tunnettuja. Miten pitkälle lapsuuden aikaisen liikunnan vaikutukset kantavat? Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin lapsuudessa 1980-luvulla harrastetun liikunnan yhteyttä työurien kehitykseen 2000-luvulla. Tulosten mukaan liikunta on pojilla yhteydessä korkeampiin ansiotuloihin aikuisuudessa.

Lapsuuden liikunnalla on myönteinen merkitys työurien kehitykselle, kun mittarina käytetään vuotuisia ansiotuloja.

- Yhteys löydettiin miehillä, mutta ei naisilla. Lapsuuden liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä keskimäärin 12–25 % korkeampiin ansiotuloihin verrattuna vähän liikkuneisiin ikätovereihin. Analyysissä otettiin huomioon mm. lapsuudenperheen tulotaso, vanhempien koulutus ja vanhempien liikunta-aktiivisuus. Ansiotuloja tarkasteltiin yli kymmenen vuoden ajanjaksolla, tutkija Jaana Kari LIKES-tutkimuskeskuksesta selventää.

-Tutkimus on osa LASERI-seurantatutkimusta (Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät), jossa samoja henkilöitä on seurattu yli 30 vuoden ajan, vuodesta 1980 lähtien. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin kyselyin mitattuja tietoja lapsuuden liikunta-aktiivisuudesta, 9-, 12- ja 15-vuotiaana. Ansiotulotiedot kerättiin suoraan Tilastokeskuksen rekisteristä vuosilta 2000–2010, jolloin tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat keskimäärin 40-vuotiaita.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsuuden liikunnalla voi olla kauaskantoisia seurauksia aina aikuisuuden työmarkkinatulemiin.

- Miltä suomalaisten työurat näyttävät 30 vuoden päästä, kun tämän hetken alakoululaiset ovat työikäisiä? Miten lasten yleistyvä istuva elämäntapa näkyy työmarkkinoillamme tulevaisuudessa? Löytyykö avain työurien kehitykseen nimenomaan lapsuudesta? Jaana Kari pohtii.

- Liikkumisen lisäämiseksi tulisi pohtia toimenpiteitä, joilla voitaisiin kannustaa erityisesti vähiten liikkuvia lapsia heidän sosioekonomisesta taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. Esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelman kaltaiset toimenpiteet tavoittavat peruskoulujen kautta koko ikäluokan ja voivat siten olla yksi keino vaikuttaa tulevaisuuden hyvinvointiin.

Tutkimustulokset julkaistiin kansainvälisessä liikuntalääketieteen lehdessä Medicine and Science in Sports and Exercise.

Nyt tehty tutkimus on avaus keskustelulle liikunnan ja työurien välisistä yhteyksistä.

- Parhaillaan tarkastelen liikunnan ja työurien välisiä yhteyksiä tarkemmin: mikä merkitys lapsuudessa harrastetulla liikunnalla on työmarkkina-asemaan, työttömyyden kestoon tai työllistymiseen, Kari täsmentää.

Lisätietoja

Alkuperäisartikkeli: Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O.T., Pehkonen, J. 2016. Childhood physical activity and adulthood earnings. Medicine & Science in Sports & Exercise [Epub ehead of print]

Tutkimus on osa Jaana Karin käynnissä olevaa taloustieteen väitöskirjahanketta Liikunta elämänkaaren eri vaiheissa ja työurat. Tutkimusta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Juho Vainion säätiö.

 
Jaa sivu: