Liikunnanedistämistoimet ihmisille sopiviksi

”- - liikunta- ja terveyskentässä toimivat elävät useimmiten liikunnallisesti aktiivista elämää. Olemattoman notkeuden, mitättömän liikuntaharrastuksen ja heikon kestävyyden omaavien ihmisten kohtaaminen, ohjaaminen ja kannustaminen vähittäisiin ja asteittaisiin elintapamuutoksiin on vaikeaa, kun omat elintavat ovat täysin eri planeetalta. Omakohtaiset kokemukseni kuntosalien ohjatuilta tunneilta ovat useimmiten masentavan ja nöyryyttävän välimaastossa.”

Näin kirjoittaa Tapio Bergholm tuoreessa kirjassa Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen ja LitT Kati Kauravaara analysoivat kirjoituksia kiteyttäen, että liikunnanedistämistoimet saattavat tulla suunnitelluiksi liikunta-alan ammattilaisten orientaatiosta ja arvomaailmasta käsin ilman arkitodellisuuden syvällistä ymmärrystä. Mikäli toimet eivät puhuttele ihmisiä, liikkumisen lisääminen jää hurskaaksi toiveeksi. Liikunnanedistämisen asiakaslähtöisyyttä peräänkuuluttaa kirjoituksessaan myös Anna-Maria Isola:

”Väitän, että Suomessa liikuntaa edistävät toimet rakennetaan väärälle perustalle tai oikeastaan sille perustalle, jota usealla ihmisellä ei ole.”

Ilman erilaisuuden ymmärtämistä tulokset jäävät laihoiksi. Liikunnanedistämistoimet tulisikin suunnitella kohderyhmä tunnistaen ihmisten elämänmenoon sopiviksi. Valistajien tulisi ymmärtää kohderyhmän arkea, kokemuksia, arvoja, asenteita, makutottumuksia sekä olosuhteita, joiden raameissa ihmiset jäsentävät elämäänsä.

Analysoidessaan kirjoittajien tekstejä Itkonen ja Kauravaara havaitsivat ihmisten halukkuuden osallistua liikunnanedistämistoimien suunnittelemiseen, mikäli heille annetaan siihen mahdollisuuksia. Liikunta kansalaisten elämänkulussa -teos sisältää 30 kirjoittajan 27 kirjoitusta. Kirjan pohjalta järjestettävässä Liikunta kansalaisen silmin -seminaarissa tarkastellaan liikunnanedistämistoimia ja kohderyhmän näkökulmaa.

Lisätietoja

Hannu Itkonen, p. 050 3816302, hannu.itkonen (at) jyu.fi

Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä -teos julkaistaan 22.1.2015 sarjassa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296, sivuja 196. Jyväskylä 2014, ISBN 978-951-790-373-8. Sitä saa LIKES-tutkimuskeskuksesta, tilaukset (at) likes.fi.

Liikunta kansalaisen silmin -seminaari järjestetään torstaina 22.1.2015 klo 10:30–15:30 Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Sali 104). Ohjelma

Liikunnanedistämisessä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä niin, että kansalaiset sisällyttäisivät arkeensa fyysistä aktiivisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Se on toiminnan tarjoamista ja toiminnan edellytysten turvaamista aktiiviliikkujille, urheilijoille, lajiharrastajille, työmatkaliikkujille, arkiliikkujille, niille oman kehon käyttäjille, jotka eivät miellä itseään liikkuviksi tai vaikkapa hyvin niukasti liikkuville.

Liikunnanedistämisen haasteena on kohdata sen kohteena olevat ihmiset: liikkujat ja ne, jotka eivät juuri liiku. Kuinka liikunnanedistäjä kykenisi lähestymään asioita ruohonjuuritason näkökulmasta? Etenkin vähän liikkuvan elämänmeno saattaa jäädä liikunnanedistäjän oman näkökulman ja arvomaailman varjoon.

Hannu Itkonen toimii liikuntasosiologian professorina Jyväskylän yliopistossa. Kati Kauravaara työskentelee Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin erikoissuunnittelijana.

 
Jaa sivu: