Piiri pieni pyörii

suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa

 

Liikunnan ja urheilun eliittiverkostolle ovat leimallisia pitkään jatkuvat johtajuuskaudet ja runsas sisäinen kierto positiosta toiseen. Vaihtuvuus verkostossa on näin ollen kokonaisuutena vähäistä, selviää tuoreesta verkostoanalyysitutkimuksesta.

Tutkimuksessa vertailtiin liikunnan keskusjärjestöjen hallitusten ja liikuntapoliittisten työryhmien verkostorakenteita ja verkostojen sisäisen hierarkian muodostumista vuosina 1993–2014. Eliittiverkosto oli kapein työryhmäverkostossa, jossa pienellä määrällä ihmisistä on ollut hallussaan lähes 40 prosenttia työryhmäjäsenyyksistä.

- Valtion liikuntahallinnolla on ollut ja on yhä edelleen merkittävä mahdollisuus vaikuttaa eliittiverkoston rakenteisiin. Nyt näyttää siltä, että kuluneet vuosikymmenet on pitäydytty vakiintuneissa kokoonpanoissa, kertoo tutkija Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että yhteiskunnallinen asema määrittää paikan hallitus- ja työryhmäverkostossa. Esimerkiksi puheenjohtajistoon valikoituu politiikan ja julkisen hallinnon edustajia virkamies- tai ammattijohtajaposition kautta. On myös havaittavissa, että liikunnan ja urheilun kentällä on entistä enemmän hallitusammattilaisia ja useita eri yhteiskunnallisia sektoreita ylittäviä hybridijohtajia.

- Tulevaisuus liikunnassa ja urheilussa näyttäytyy verkostojen näkökulmasta murroksen aikana. Taustalla vaikuttavat myös liikunnan keskusjärjestöjen fuusio ja siirtyminen yhteen keskusjärjestöön eli Olympiakomiteaan. Vallankäyttöpaikat vähentyvät vääjäämättä.

Yhtä merkittävänä asiana tulevaisuuden kannalta Lehtonen pitää myös rahapeliyhtiöiden fuusiota, joka valitettavasti on jäänyt vallankäytön ja edunsaajien näkökulmasta katsottuna vähälle huomiolle:

- Veikkaus on ollut organisaationa aivan keskeinen vallankäytön mahdollistaja useille henkilöille, joista osa on samanaikaisesti toiminut liikunnan ja urheilun johtotehtävissä. Nyt nämäkin rakenteet ovat murtuneet ja muuttuneet. Toisaalta yhä edelleen on nähtävissä, että uudistunutkin Veikkaus mahdollistaa varainhankkijan ja edunsaajan pääsyn samoihin päättäjäverkostoihin.

Lisätietoja

Lehtonen Kati

Tutkija

Puhelin 0400 932 737
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kansalais- ja järjestötoiminta, liikuntapolitiikka, liikunnan valtionavustusjärjestelmät, huippu-urheilu ja -valmennus, seuranta ja arviointi, seuratuki

Tausta-aineisto

Alkuperäisartikkeli: Lehtonen, Kati (2017). Luolamiehet ja suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka (82) 2.

Tutkimus on osa Lehtosen väitöskirjakokonaisuutta Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutos 2010-luvulla.

Väitöskirjatutkimus on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkoston ja LIKESin yhteishanketta Kentältä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017), jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 
Jaa sivu: