Uusi julkaisu:

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Koulupäivän aikaisella liikunnalla monia myönteisiä vaikutuksia oppimiselle

Tieteellisessä tutkimuksessa liikunnalla on havaittu useita vaikutuksia oppimiseen. Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista, jotka käsittelevät koulupäivän aikaista liikuntaa ja oppimista.

Liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn tiedetään olevan myönteisesti yhteydessä koulumenestykseen. Viime vuosina tutkimus on tuottanut uutta tietoa erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Koulupäivän aikaisen liikkumisen merkitys oppimisen tukemisessa ja oppimisprosessin toiminnallisuus onkin huomioitu uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi Liikkuva koulu -ohjelma, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, on lisännyt liikkumista koulupäivään ja kasvattanut opetushenkilöstön kiinnostusta liikunnan hyödyntämiseen oppimisen tukena. Tuore julkaisu tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten erilainen koulupäivään lisätty liikunta vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen.

Koulupäivän aikaisen liikunnan merkitys on erityisen suuri vähän liikkuville lapsille, joilla 40 % päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulupäivän aikana.

Liikunnalliset tauot, opetukseen integroitu liikunta ja kerhot edistävät koulumenestystä

Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Useimmissa tutkimuksissa koulupäivän aikainen liikunta vaikutti myönteisesti lasten oppimiseen. Tutkimuksissa erityisesti oppitunnin aikainen tauko ja opetukseen integroitu liikunta olivat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin erityisesti matematiikan oppimistuloksiin.

Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa oppimistuloksiin myös välillisesti

Tutkimusten perusteella liikunta ei välttämättä suoraan vaikuta oppimiseen, vaan vaikutukset välittyvät useiden muiden tekijöiden kautta.

Liikunnan anatomiset ja fysiologiset vaikutukset ulottuvat aivoihin. Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia on havaittu oppilaiden tiedollisessa toiminnassa, erityisesti toiminnanohjauksessa, kuten käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä (inhibitio), työmuistissa sekä kognitiivisessa joustavuudessa. Liikunta näyttäisi vaikuttavan myönteisesti myös tarkkaavaisuuteen. Koulupäivän aikaisen liikunnan ja tiedollisen toiminnan yhteys voi osaltaan selittää myös koulumenestyksen parantumista.

Lisäksi koulupäivän aikainen liikunta näyttäisi edistävän luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppitunteihin osallistumista – ja sitä kautta itse oppimista.

Mitä koulupäivän aikainen liikunta sisältää?

koulupäivän aikainen liikunta

Tutkijat suosittelevat monipuolisen, ikä- ja kehitystasolle sopivan liikunnan sisällyttämistä koulupäiviin osaksi pedagogisia ratkaisuja. Koulupäivän aikainen liikunta vaikuttaa monin tavoin lasten oppimiseen ja oppimistuloksiin.

Lisätietoa

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Tutkija Marko Kantomaa, m.kantomaa (at) imperial.ac.uk, p. 040 820 1981.

Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus, matti.pietila (at) oph.fi, p. 029 533 1172

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus tammikuu 2018. Raportit ja selvitykset 2018: 1. Opetushallitus.

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta. Opetushallitus.

Yhteistyökumppaneina julkaisuissa ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikkuva koulu -ohjelma sekä Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -tutkimusohjelma.

Tutkija Marko Kantomaan puheenvuoro koulupäivän aikaisesta liikunnasta ja oppimisesta on Educa-messujen ohjelmassa lauantaina 27.1. klo 14.30–15.15 Taito-ohjelmalavalla­. Tiivistelmä on saatavilla Educa-messuilla 25.–27.1. Helsingin Messukeskuksessa Opetushallituksen osastolla 6H50 sekä Liikkuvan koulun osastolla 6M50.

 
Jaa sivu: